VALT JOBB

Chef med leverantörs och ledarskapsfokus


Ansök här

Vill du arbeta som enhetschef i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Med en uppdragsvolym på 40 miljarder kronor är Trafikverket den största beställaren i anläggningsbranschen. Som ledande beställare har vi en unik möjlighet att påverka branschens effektivitet och bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad. Brinner du för att göra bra affärer som leder till samhällsnytta? Då kan det här vara utmaningen för dig. I den centrala funktionen Inköp och logistik arbetar 220 medarbetare med Trafikverkets inköpsverksamhet. Tillsammans driver vi förändringar för ständig förbättring av infrastrukturen och bidrar till nya smarta lösningar för att hela Sverige ska kunna leva.

Vi erbjuder dig en bred roll där du får möjlighet att arbeta med både ledarskap och inköp.

Som enhetschef ansvarar du för en av enheterna på avdelningen. Ansvaret innebär bland annat att du samordnar, planerar och resursfördelar upphandlingar. Vidare jobbar du med att förbättra våra arbetssätt och ett stort fokus kommer att ligga på att fortsätta utveckla våra affärer i nära dialog med leverantörsmarknaden.

I rollen som enhetschef ingår det också att arbeta i tidiga skeden med inköpsstrategier, paketering, inköpsplanering samt med operativt arbete såsom kategoriarbete. Du arbetar i nära samarbete med övriga organisationsdelar inom Trafikverket.

I samråd med avdelningschef och övriga enheter, kommer du utveckla medarbetare och avdelningens verksamhet. Du sitter med i avdelningens ledningsgrupp samt nätverkar nationellt med dina chefskollegor. Som enhetschef är du föredragande av inköpsärenden på Inköp och Logistiks råd.

Varje enhet har ett utpekat kundfokus, det innebär att man arbetar mot prioriterade områden. Du säkerställer att all upphandling genomförs enligt våra riktlinjer, affärs- och kategoristrategier samt tillämpar LOU, LUF och LUK och arbetar enligt beslutade processer.

I ditt arbete ingår personal-, budget- och verksamhetsansvar.

Vi söker dig som

  • har högskoleutbildning 180 hp (120 p) inom inköp, teknik, ekonomi, juridik alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
  • har några års erfarenhet av en ledarroll (exempelvis chef, projektledare, uppdragsledare)
  • har erfarenhet av bygg- eller anläggningsbranschen samt entreprenadjuridik

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av att operativt genomföra upphandlingar
  • har erfarenhet av personal-, budget- och verksamhetsansvar
  • har erfarenhet av inköp inom offentlig verksamhet
  • har kunskap inom LOU och LUF

Som ledare hos oss förväntar vi oss att du har ett coachande förhållningssätt samt ett situationsanpassat ledarskap där fokus ligger på teamen.  Vidare är det viktigt att du har en god förmåga att samverka med andra intressenter.

Du har en hög social kompetens och är en god relationsbyggare. Du inger förtroende och får andra att känna sig inkluderande. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Utöver detta kräver uppdraget en god förmåga att planera och strukturera samt att man bör ha ett helhetstänk och utefter det kunna skapa genomföra planer på både kort och lång sikt. Du bör kunna se till hela organisationen och har förmågan att dela med dig av den informationen som behövs för att nå önskade resultat.

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år-

Tester kommer att ingå som en del i denna rekryteringsprocess.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Luleå

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-27


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp