VALT JOBB

Chefssekreterare/assistent


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som chefssekreterare/assistent i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Som chefssekreterare/assistent inom Planering region Mitt har du en viktig roll i att bistå i första hand den regionala direktören, men även den övriga regionala ledningen i form av enhetschefer och medarbetare. Du bistår även i den regionala koordineringsgruppen. Du kommer att arbeta nära och ha en stor variation och bredd i arbetsuppgifter.

I arbetsuppgifterna ingår

 • vanliga förekommande assistentuppgifter till den regionala direktören, t ex viss resebokning, planera och administrera interna och externa möten
 • årsplanering avseende bl.a. kalenderbokning
 • ansvara för regiondagar, då hela regionens medarbetare träffas
 • delta i och administrera kring och under ledningsmöten, samverkansmöten och möten med regional koordineringsgrupp
 • ansvara för regionens dokumenthanteringssystem (Sharepoint) och ärendehanteringssystem (Lime)
 • att stötta i framtagande av presentationsmaterial
 • viss diarieföring och fakturahantering
 • remissadministration
 • samordning av regionövergripande uppgifter.

Vi söker dig som

 • har en avslutad gymnasieutbildning 
 • har flerårig erfarenhet av liknande självständigt och serviceinriktat arbete
 • har goda kunskaper i Microsoft Office
 • har kunskaper i administration av arbetsrum i SharePoint för att ansvara för att regionens dokumenthantering  utvecklas i samma takt som verksamheten utvecklas
 • förstår att hantera sekretessuppgifter
 • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
 • är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter
 • har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren som är både extern och intern
 • är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma
 • har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. Observera att du förutom din ansökan behöver bifoga ditt examensbevis i vårt system senast sista ansökningsdag. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Rekryteringsprocessens olika steg planeras tidsmässigt enligt nedan:
- Första urvalet sker under vecka 7. I denna rekrytering kan det bli aktuellt med urvalstester.

- Om du blir aktuell för intervju så planeras dessa under vecka 10 i Gävle.

Vi använder mail för att göra utskick och kallelser. Så kolla din mail regelbundet under denna tid!

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Gävle

Trafikverket

Ansök senast 2019-02-12


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp