VALT JOBB

Controller


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som controller i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Som controller är din huvudsakliga uppgift att ansvara för region Syds investeringsverksamhet. Region Syd beställer internt investeringsåtgärder inom väg och järnväg årligen för drygt 2 miljarder kronor. I arbetsuppgifterna ingår att analysera de avvikelser som uppstår samt lägga prognoser och följa upp att avtalade medfinansieringar från externa parter kommer in i rätt mängd och takt. Du föreslår förbättringar och deltar i olika förbättringsarbeten på såväl regional som nationell nivå.

Du leder, sammanställer och kvalitetssäkrar rapportering till regionen och till Planering nationellt. Du tar fram underlag och rekommenderar förslag till beslut som rör verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Du arbetar med att sammanställa, tolka och bryta ner direktiv och anvisningar för investeringsverksamheten. Du arbetar nära region Syds ledningsgrupp.

Som controller arbetar du också nära regionens andra controller, som ansvarar för regionens interna budget. Regionens två controllers fungerar som ersättare för varandra. Du ingår i ett nätverk av cirka ett tjugotal controllers runt om i landet. Region Syd har cirka 85 medarbetare uppdelade på fem enheter. Tjänsten ingår i enheten för verksamhetsstyrning med totalt åtta medarbetare.
 

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med inriktning ekonomi eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har några års aktuell och relevant erfarenhet av kvalificerat controllerarbete
  • har mycket goda kunskaper i Excel och övriga Officepaketet

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet som controller inom en offentlig verksamhet
  • har vana av att hålla olika former av presentationer
  • har erfarenhet av att arbeta i Agresso

Vi söker dig som har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Vidare har du god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter. För att lyckas i rollen har du enkelt för att anpassa dig till nya omständigheter och situationer. Du har förmåga att arbeta konstruktivt och behålla ditt lugn även i stressade situationer.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2019-01-18


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp