VALT JOBB

Controller till Norrbotniabanan


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vi söker nu dig som vill jobba som controller i projekt Norrbotniabanan!  Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdet Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Norrbotniabanan är en planerad kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Norrbotniabanan ska förstärka godstrafiken i landet och möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer. Vi arbetar nu med järnvägsplaner för sträckan Umeå-Skellefteå och har hösten 2018 påbörjat detaljprojekteringen av första delen. Nu siktar vi vidare mot fortsättningen av projektet!

I rollen ansvarar du för controllerrelaterade frågor i hela projektet, vilket innebär bland annat ekonomisk planering, styrning och uppföljning för att bidra till projektets framdrift. Du ansvarar även för att arbetssätten kring ekonomihanteringen i projektet fungerar bra, där bland annat fakturahantering, projektredovisning samt prognoshantering ingår. Du tillhör projektets stab och ingår i Stora Projekts controllernätverk med controllers från andra stora projekt.

Arbetsuppgifterna består även av:

  • att vara drivande i projektets prognosarbete samt i uppföljningen och rapporteringen av projektets kostnader
  • att vara delaktig i projektets verksamhetsplanering, resursplanering och tidsplanering
  • att ansvara för projektets ekonomistruktur i linje med Trafikverkets ekonomimodell
  • att ansvara för introduktion av nya medarbetare gällande Trafikverkets och projektets ekonomihantering

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleexamen om minst 180hp (120p) inom ekonomi, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flera års erfarenhet av controllerarbete i projektverksamhet
  • har mycket goda kunskaper i Excel och övriga Officepaketet

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av controllerarbete i stora eller komplexa projekt
  • har erfarenhet av controllerarbete i stora organisationer
  • har erfarenhet av utvecklingsarbete och implementering av ekonomiska processer i projekt och organisationer

Som person ska du vara noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Du ska ha förmågan att självständigt planera ditt arbete samtidigt som du har ett flexibelt förhållningssätt och har lätt att samarbeta med olika typer av människor. Tjänsten kräver att du är analytisk lagd och känner dig bekväm i att analysera siffror samtidigt som du har förmågan att vara kommunikativ och anpassa ditt budskap till olika typer av åhörare.

Intervjuer är preliminärt planerade till början av februari .

Tjänsten innebär resor.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Luleå

Trafikverket

Ansök senast 2019-01-27


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp