VALT JOBB

Depåarbetare


Ansök här

Trafikverkets Resultatenheter drivs i bolagsliknande former. Dessa är för närvarande Färjerederiet, Fordonsresurser, Trafikverksskolan och Förarprov. Fordonsresurser ska bedriva verksamheten kundinriktat, effektivt och med minimerad miljöpåverkan. Fordonsresurser ska vidare arbeta aktivt för att utveckla verksamheten, sin roll i transportsystemet och bidra till transportslagsövergripande lösningar. Vi ska vara en resurs i samhällets krishantering. Fordonsresursers uppdrag är att ansvara för Trafikverkets verksamhet som järnvägsföretag samt för denna verksamhet nödvändiga tillstånd och säkerhetsstyrning. Vi levererar och hyr ut underhållna spårfordon samt levererar och underhåller vägfordon. Utöver det ingår det även att leverera förstärkningsmateriel som omfattar bandvagnar, tillfälliga broar och elverk. Vi behöver nu förstärka gruppen som jobbar med förstärkningsresurser med flera depåarbetare med placeringar i olika delar av landet.

Vi söker nu Depåarbetare till Nässjö, Borlänge och Byske. En omväxlande tjänst som passar dig som är praktiskt och tekniskt lagd. Här får du möjlighet att kombinera praktiskt fysiskt arbete med delar som är av mer administrativ karaktär. Som depåarbetare kommer du främst delta i brobyggnationer, underhålla depå- och satellitförråd, som innehåller tillfälliga broar, elverk, och bandvagnar. Du underhåller även de olika systemen Trafikverket har för lagerhållning, SBA (systematisk brandskyddsarbete) och kemikaliehantering etc. Underhållsarbetet innebär i praktiken allt från inventering och att praktiskt åtgärda fel på utrustningen. Möjlighet till att utveckla sig inom specialistområden kommer även att finnas. I dina arbetsuppgifter ingår även att delta vid övningar och skarpa lägen med insatsmaterielen samt att på sikt kunna leda brobyggnation, varför ledarerfarenhet är meriterande. Vidareutbildning (främst inom de meriterande områdena nedan) kan även bli aktuellt.

Arbetet omfattar en hel del resor och stundtals bortavaro-perioder (ibland veckovis) från ordinarie arbetsplats. Även beredskapsarbete kan bli aktuellt.

Verksamheten är under utveckling varför arbetsuppgifter kan komma att förändras i framtiden.

Vi söker dig som har:
- körkort med lägst C-behörighet
- kunskaper i Officepaketet (enklare hantering av Word, Excel, Outlook)
- ett starkt mekaniskt intresse
- erfarenhet av att köra och reparera fordon
- är praktiskt lagd med hög teknisk förståelse

Tjänsten förutsätter att du obehindrat kan röra dig fritt på broanläggningar och i förråd. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av att köra och reparera bandvagnar samt elverk, och erfarenhet av skötsel och montering av tillfälliga broar. Det är också bra om du har tidigare erfarenhet av förrådsställning och även innehar körkort med CE-behörighet.


Följande kunskaper ser vi också som meriterande, men inget krav:
- ADR-behörighet (rätt att transportera farligt gods).
- Yrkesbevis för lastbilsmonterad kran upp till 18 meter
- Röjsågskörkort lägst Klass RA
- Motorsågskörkort klass B
- Traversutbildning
- Förarbevis för lastmaskin och truck
- Viss kunskap om Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
- Certifikat för heta arbeten

Som person ser vi gärna att du är självgående i mycket av det du tar dig för, och har en stark ansvarskänsla för både arbetsplatsen och dina arbetsuppgifter. Du drivs av att alltid vilja göra ditt bästa och slutföra det du påbörjat. Du är en problemlösare som är strukturerad och noggrann, och du trivs med att arbeta både i ensamarbete och i grupp - social kompetens värdesätts högt. Tjänsten förutsätter även att du är flexibel avseende tjänsteresor, då brobyggnationer och insatser kan bli aktuella i hela landet.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Vid frågor om rollen kontakta gärna någon av våra depåansvariga: Rikard Larsson 070-2601091, Markus Gyllner 070-6080651 eller Jimmy Dahlberg 072-0838287, som kan berätta mer.

Vi har för avsikt att hålla intervjuer i Solna.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Ansök via knappen "Sök tjänsten här" nedan. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Byske

Trafikverket

Ansök senast 2019-02-15


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp