VALT JOBB

Driftledare


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du arbeta som driftledare i en framtidsbransch?

Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På Trafikledning jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du jobba i den regionala operativa ledningen i Trafikledningsområde Väst?

Vi söker dig som har intresse för analys och uppföljning, men samtidigt tycker om att ibland vara i hetluften för att lösa operativa frågor.

Som driftledare har du en samlad bild av väg- och järnvägsanläggningens tillgänglighet och status. Du styr och prioriterar avhjälpande underhåll, tar fram och ger underlag för prognoser på tillgänglighet i infrastrukturen, identifierar och beskriver risker i anläggningskapaciteten. Du tar också fram underlag till beslut i form av konsekvensbeskrivning och förslag på åtgärd med perspektiv på både säkerhet och trafik vid störningar i leveransen.

Kvalitet och uppföljning av trafik och banarbeten ingår också som en stor del av arbetet. Samverkan och kommunikation sker kontinuerligt med de operativa funktionerna på Trafikledning samt med representanter för de andra verksamhetsområdena. Driftledaren följer upp och utvärderar även händelser i den operativa driften och återkopplar till andra aktörer inom Trafikverket.

Exempel på arbetsuppgifter: 

  • analyserar fel och störningar i anläggningen och dess påverkan på kapaciteten i infrastrukturen
  • bereder underlag gällande anläggningskapaciteten inför beslut av operativ ledare
  • ta fram och ge underlag för prognoser på tillgänglighet i infrastrukturen
  • återför erfarenheter från operativ drift av anläggningen till sakägare inom berört verksamhetsområde.
  • håller samman och koordinerar återställning och prioritering i samband med väderrelaterade händelser samt tillser att information om proaktiva åtgärder som avser halkbekämpning och vinterförberedelser är tillgänglig

Vi söker dig som

  • har universitets- eller högskoleutbildning med teknisk inriktning, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
  • har svenskt medborgarskap

Det är meriterande om du

  • har några års erfarenhet av arbete i operativ miljö, företrädesvis drift av väg- eller järnvägsanläggning
  • har erfarenhet och kunskap om de anläggningar som finns och övervakas inom trafikledningsområdet

Det är ett intressant och omväxlande arbete som ställer krav på goda ledaregenskaper och att du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du har också god kommunikativ förmåga samt problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Vidare har du god samarbetsförmåga och har enkelt för att anpassa dig till nya omständigheter och situationer och behåller ditt lugn även i stressade situationer. 

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2019-02-17


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp