VALT JOBB

Enhetschef Elkraft


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Vill du arbeta som Enhetschef Elkraft i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla.

Vill du ta dig an en av järnvägssveriges viktigaste utmaningar?

Regering och riksdag har bestämt sig för att satsa stort på järnvägsunderhåll och på att kraftigt öka anslagen till Trafikverket för detta. Som medlem i ledningsgruppen för avdelningen Järnvägssystem inom verksamhetsområde Underhåll kommer du att dela ansvaret för att denna satsning leder till en succesiv förbättring av järnvägssystemets funktion och leveranser till sina kunder och användare. Avdelningen Järnvägssystem ansvarar för att hålla koll på anläggningens tillstånd och utifrån det, uppdragsgivarens prioriteringar och tilldelade ekonomiska medel, planera underhållet så att utlovade effekter och överenskomna mål nås. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om.

Vi söker dig som vill leda vår tillståndsenhet elkraftsystem och utveckla en modern innovativ underhållsverksamhet. Som chef för enheten ska du, i samråd med avdelningschefen och samspel med övriga Trafikverket, utveckla enheten samt styra och leda enhetens verksamhet. Enheten ansvarar för teknisk och funktionell tillståndsbedömning av elkraftssystemet, analyserar behoven och föreslår åtgärder. Enheten ansvarar även för inriktning och långsiktiga planer för elkraftsystemet samt är innehavare enlig Starkströmsförordningen.

Din viktigaste uppgift är att leda, samordna och utveckla enheten. Du har personal- budget och leveransansvar för enheten och ansvarar för att din verksamhet når mål som ställs på din enhet. Du ingår i ledningsgruppen för avdelning järnvägssystem där du aktivt bidrar till utveckling av avdelningens verksamhet och leveranser.

Du ska tillsammans med dina medarbetare, leverera de resultat som du har åtagit dig. Du ska skapa goda förutsättningar för medarbetarna att fullgöra sina uppdrag och ditt ledarskap ska präglas av tron på individens förmåga. Du ska skapa hållbara resultat över tid genom att utveckla och effektivisera verksamheten. Det är viktigt att vara medveten om de etiska aspekterna och ha en affärsmässig förståelse

Vi söker dig som

  • är civilingenjör/högskoleingenjör eller har annan teknisk utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
  • har tidigare erfarenhet från chefsroller med personalansvar. Alternativt har du flerårig erfarenhet av ledarskap i annan form, ex som projektledare där dina egenskaper och potential som en bra ledare bedömts som goda.

Det är meriterande om du har erfarenhet från att ha arbetat med förändringsarbete både avseende arbetssätt, metoder och kultur. För att lyckas i detta uppdrag är du drivande och går igång på att få saker gjorda i en komplex verklighet. Du skapar förtroende genom att kommunicera tydligt och du får andra att känna sig inkluderade. Vidare är du en god relationsbyggare som kan bygga och vårda personliga nätverk inom och utom Trafikverket. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att tillsammans med andra hitta och genomföra lösningar. Utöver detta kräver uppdraget en god förmåga att planera och strukturera samt att kunna lyfta blicken och se till Trafikverkets bästa.

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-21


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp