VALT JOBB

Enhetschef Installation


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Med visionen att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt är Trafikverket med och bygger ett tillgängligt Sverige för en hållbar samhällsutveckling. Vi ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet.

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprogram. Flera av våra program går nu in i genomförandefas och kommer att växa. För att kunna bedriva dem på ett effektivt sätt krävs specialistkompetenser, ny teknik och smarta arbetssätt. Därför utvecklar vi nu avdelningen för Teknik, Miljö & Fastighet genom att bland annat ge bättre förutsättningar för ledarskapet, samla kompetenser och förtydliga roller och ansvar. Syftet är att ge programmen ett utökat stöd som agerar proaktivt.

Avdelningen Teknik, Miljö & Fastighet kommer att bestå av fem enheter som tillhandahåller specialistkompetens inom anläggning, digital projekthantering, fastighet och avtal, installation och miljö. Vi ger programmen stöd i framtagande av såväl den fysiska som den digitala anläggningen. Avdelningen har idag ca 200 anställda och ca 100 resurskonsulter. Som ett led i utvecklingsarbetet inför vi nu en ny organisation för avdelningen Teknik, Miljö & Fastighet och vi söker en enhetschef för Installation.

Som chef för specialiststödet inom Installation leder du verksamheten inom teknikområdena BEST, VA-teknik, styr- och övervakning och tunnelsäkerhet. Enheten består av ca 30 medarbetare indelade i tre sektioner med respektive sektionschef. Medarbetarna är placerade över hela landet med koncentration i Stockholm och Göteborg.

Du ansvarar för att leda och styra enheten mot satta mål och överenskomna leveranser. En viktig del för att lyckas med detta är att arbeta proaktivt och att se strategiskt på verksamheten och verksamhetens behov på sikt, att inspirera människor och möjliggöra utveckling. Genom att ha täta dialoger med programmen vet du i ett tidigt skede vad de behöver. Genom ditt ledarskap skapar du en modig organisation med medarbetare som håller sig i framkant i en innovativ miljö.

Enhetens uppdrag är att ge specialiststöd till verksamhetsområdets olika program och utvecklingsarbeten. Du leder arbetet tillsammans med dina sektionschefer och teknikstrateger för att säkerställa att verksamheten har en god framtida teknikutveckling och en hög kompetens hos våra specialister.

Som enhetschef är du en i ledningsgruppen och tillsammans med andra enhetschefer och chefen för Teknik, Miljö & Fastighet som du också rapporterar till. Tillsammans formar ni framtiden för avdelningen och bidrar till avdelningens utveckling.

Vi söker dig som är civilingenjör eller högskoleingenjör med teknisk inriktning eller motsvarande utbildning som vi bedömer som likvärdig. Vidare har du kvalificerad yrkeserfarenhet från infrastrukturprojekt. Det är meriterande om du har erfarenhet av både beställarrollen och utföranderollen/konsultverksamhet. Det är även meriterande om du har inblick och förståelse för ämnesområdet installation. Du har goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift samt körkort för personbil.

Under flera år som chef och ledare har du utvecklat en bred ledarskapskompetens. Du har erfarenhet av att leda genom andra ledare. Du brinner för ledarskap och motiveras av att utveckla både verksamhet och människor. Du motiveras av att leda, åstadkomma resultat tillsammans med andra och bidra till att de kan växa och utvecklas. Genom att inspirera och involvera skapar du engagemang och delaktighet, viktiga förutsättningar inte bara för att vi skall nå våra mål utan också för utvecklingen av verksamheten, dina medarbetare och dig själv. Skicklighet i att bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen är ett måste i en verksamhet som vår. Det innebär bland annat att det är av stor vikt att du är närvarande i ditt ledarskap och öppen för andras tankar och idéer. Du har en affärsmässighet som gör att du ständigt ser till organisationens bästa. Du skapar strategier, prioriterar och använder resurser på ett sätt som skapar mervärde.

Som chef är du en viktig företrädare för Trafikverket vilket kräver hög integritet och att du delar Trafikverkets värderingar. Vi förväntar oss att alla våra chefer har ett etiskt och moraliskt förhållningssätt.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Stockholm

Trafikverket

Ansök senast 2019-05-29


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp