VALT JOBB

Erfaren anläggningsbyggare till Norrbotniabanan


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som Projektledare i projekt Norrbotniabanan? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdet Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Norrbotniabanan är en planerad kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Norrbotniabanan ska förstärka godstrafiken i landet och möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer.

Vi arbetar nu med järnvägsplaner för sträckan Umeå-Skellefteå och har hösten 2018 påbörjat detaljprojekteringen av första delen, Umeå-Dåva. Projektet är ett av norra Sveriges mest spännande infrastrukturprojekt och vi söker nu projektledare för genomförande mark- och anläggningsentreprenader! Vill du vara med oss i arbetet mot att de första tågen till Dåva ska kunna börja rulla år 2023?

Som projektledare planerar du byggnadsfasen och bygger upp en organisation för genomförandet. Arbetet innebär att leda verksamheten inom till exempel byggstyrning, budget samt projektstyrning och riskhantering. Som projektledare ansvarar du för planering, genomförandet och resurssättning av uppdragen. Arbetet drivs i projektform och du samarbetar med interna specialister och externa leverantörer. Vidare ansvara du för löpande administrativa frågor och uppgifter.


Arbetet innebär bland annat att du:

 • Ansvarar för planeringen och genomförandet av mark- och anläggningsentreprenader inom Umeå och Robertsfors kommuner.
 • Upphandlar leverantörer till dina projekt.
 • Ansvarar för att dina projekt genomförs utifrån beslutad omfattning och inom beslutade tids- och kostnadsramar.
 • Fattar beslut om åtgärder, handlingsalternativ och resursanvändning inom projektets ramar.
 • Leder och fördelar arbetet inom projektorganisationen.
 • Har kontakter med samarbetspartners, andra myndigheter, allmänhet och media.

Vi söker dig som

 • har universitetsexamen med teknisk inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
 • har gedigen erfarenhet av genomförande av mark- och anläggningsentreprenader.
 • har gedigen erfarenhet av arbete som projektledare eller uppdragsledare, antingen som beställare, konsult eller från entreprenadbranschen.
 • har mycket god kunskap i AB, ABT och ABK.
 • har god förhandlingsvana.
 • har goda datakunskaper både generellt och kopplat till de styrsystemen som används.
 • kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.

Det är meriterande om du

 • har goda kunskaper i engelska.

För att lyckas i rollen är du självgående och har lätt för att samarbeta med andra. Du är flexibel och kan förmedla budskap på ett enkelt och tydligt sätt. En annan viktigt del är ditt affärsmässiga förhållningssätt, för att skapa lönsamhet och effektivitet i uppdragen.

Körkort B är ett krav.

Intervjuer är preliminärt planerade till den 6 mars.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Umeå

Trafikverket

Ansök senast 2019-02-13


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp