VALT JOBB

Erfaren landskapsarkitekt/arkitekt


Ansök här

Som en av landets största beställare är vårt uppdrag att bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen och bidra till samhällsutvecklingen. Investering är ett av Trafikverkets fem verksamhetsområden och ansvarar för ca 1500 investerings- och reinvesteringsprojekt för både väg och järnväg. Investering har drygt 900 medarbetare i hela landet och omsätter cirka 15 miljarder kronor per år.

Vill du arbeta som samhälsutvecklare  i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Är du landskapsarkitekt eller arkitekt och vill vara med och påverka samhällsutvecklingen? Då har vi jobbet för dig. Trafikverket är en viktig aktör för en hållbar samhällsutveckling och vi behöver fler drivna och skickliga landskapsarkitekter och arkitekter. Vi menar att god arkitektur utvecklar samhället och vi har en nyligen antagen arkitekturpolicy som utgångspunkt för framtida satsningar; Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra.

Som landskapsarkitekt/arkitekt hos oss arbetar du såväl med landskapet i den stora skalan som med konkreta gestaltningsfrågor. I ditt arbete kommer du i kontakt med både tidiga planeringsskeden och byggskeden. Du stödjer investeringsprojekten i samband med planering och utformning av exempelvis vägar, järnvägar, broar och stationsmiljöer tillsammans med andra teknik- och miljökompetenser. Du kan i din roll även ta samordningsansvar för närliggande teknikområden och vara deras företrädare i projekten.  

Du arbetar självständigt, men är också en del av ett nätverk av övriga arkitekter inom Trafikverket. En naturlig del av ditt arbete är att initiera och driva egna utvecklingsprojekt och delta i framtagandet av handböcker, riktlinjer och remisser. Du kan också engageras i nationella uppdrag. Trafikverket har stor bredd på verksamheten och du kommer att samarbeta med kollegor från olika verksamheter och specialistområden, vilket innebär goda möjligheter till personlig utveckling.

Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område samt nationellt är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet.

Vi söker dig som

  • har körkort för personbil
  • har universitets- eller högskoleexamen inom landskapsarkitektur/arkitektur, alternativt annan utbildning inkl. erfarenhet inom området som vi bedömer som likvärdig
  • har mångårig arbetslivserfarenhet från arbete med landskapsarkitektur/arkitektur inom infrastruktur, samhällsplanering eller samhällsbyggande kopplat till gestaltning och projektering av utemiljöer
  • har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av att delta i planering och utformning av vägar, järnvägar och/eller stationsmiljöer både inom och utanför städer/tätorter
  • har erfarenhet av gestaltning i större planerings-/projekteringsprojekt
  • har utfört landskapsanalyser
  • har arbetat med riktlinjer eller program för gestaltning och arkitektur
  • har erfarenhet av att agera i egenskap av beställare i offentlig sektor

Du är en god kommunikatör och förmedlar budskap på ett enkelt sätt, är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Med din analysförmåga identifierar du problem och möjligheter och ser helhetslösningar utifrån flera aspekter. Det är en självklarhet för dig att självständigt planera och prioritera ditt arbete. Du tar initiativ, ser vad som behöver göras och agerar därefter. Då arbetet involverar kollegor från olika enheter inom Trafikverket samt andra myndigheter och intressenter är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt.

 

 

Intervjuer planerar att hållas i Solna 19-20 juni.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2019-05-30


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp