VALT JOBB

EU-samordnare


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som EU-samordnare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Nu söker vi en pålitlig, engagerad och modig EU-samordnare!

Vi erbjuder dig en spännande möjlighet att vara med och skapa förutsättningar för transporterna i region nord. Om du utmanas av att arbeta med finansieringsfrågor och internationella frågor kopplat till samhällsutveckling är den här rollen för dig.

Som EU-samordnare bevakar du Trafikverkets projekt/-idéer i regionen samt nationellt och internationellt. Du initierar, samordnar och förvaltar olika bilaterala samarbetsavtal och projekt, främst med våra grannländer, samt utvecklar kontakter och nätverk med dessa.

Du föreslår, planerar och initierar olika projekt och finansieringsformer i samarbete med olika partners. En viktig del i arbetet är att upprätta och ge stöd i enskilda ansökningar och i genomförandet  av olika EU finansierade projekt.

Vidare initierar och genomför du kunskapshöjande informationsmöten och liknande aktiviteter i Region Nord. Du rapporterar regionens EU-arbete inom Trafikverket.

Arbetet innebär ett nära samarbete med kommuner, regioner, myndigheter, samt med bidragsgivare, exempelvis Tillväxtverket, Interreg Nord samt INEA.

Placeringsort: Luleå

Vi söker dig som

  • har högskoleexamen 240 hp inom väg- och vatten, samhällsbyggnad, ekonomi, eller annan relevant utbildning som vi bedömer som likvärdig
  • har några års erfarenhet från arbete med finansieringsfrågor kopplat mot EU
  • har kunskap om EU-finansiering, olika finansieringsformer, strukturfonder och program
  • har kunskap om EU:s organisation och beslutsprocess inklusive styrande dokument
  • kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skift
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har kunskap om och förståelse för andra aktörers uppdrag i relation till Trafikverkets verksamhet,
  • har erfarenhet av förhandlingar och upprättande av avtal gällande exempelvis medfinansiering

Du är strukturerad, självgående och utåtriktad. Du har lätt för att skapa kontakter och samarbeta med andra.

 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Luleå

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-18


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp