VALT JOBB

Forskningsingenjör


Ansök här

Forskningsingenjör – Smarta system för järnvägsinfrastruktur

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet med cirka 200 anställda och en årlig omsättning på omkring 200 miljoner kronor. Tjänsten är placerad på VTI:s kontor i Linköping, Göteborg eller Stockholm.

Det finns flera utmaningar som rör järnvägen t. ex kapacitetshöjande åtgärder, drift och underhållsåtgärder, störningsreducerande åtgärder och introduktion av nya tekniska system som signalsystemet ERTMS. Det finns också behov av att analysera orsaker till olyckor och hur sambanden mellan olika åtgärdersalternativ ser ut i förhållande till kostnader. Vi vill nu stärka VTI:s kompetens med en forskningsingenjör kring frågeställningar kring järnvägsinfrastrukturen till enheten Drift och underhåll.

Om tjänsten

Arbetet innebär forskning och utveckling kring smarta system, tekniker och metoder för effektivare bedömning och underhåll av järnvägsinfrastruktur. Du kommer att arbeta med forsknings- och utvecklingsverksamhet inom något/några av dessa områden:

  • Metoder för effektivare underhåll
  • Kartläggning av järnvägsinfrastrukturens status och livslängd
  • Analyser av anläggningens funktionalitet och av trafikstörningars orsak och spridning
  • Interaktionen mellan fordon och bana
  • Möjligheter med digitaliseringen – till exempel i form av prediktivt underhåll, fordonsbaserad datafångst och utveckling av nya applikationer och bättre system för realtidsinformation
  • Utmaningar som teknikutvecklingen medför kopplat till exempelvis säkerhet och integritet
  • Införandet och utvärderingen av nya tekniska system – till exempel i gränssnittet människa – teknik-organisation

Forskningen är i hög grad tillämpad och innehåller ofta en betydande del metod- och modellutveckling. Den genomförs i samarbete med medarbetare från flera olika discipliner, i både nationella och internationella projekt inom transportområdet.

Dina uppgifter omfattar delar av forskningsprocessen, från insamling av data i fält och från tågsimulatorer till bearbetning och analys av ofta stora komplexa datamängder, rapportskrivning och presentation av resultat. I arbetet ingår att initiera och delta i forskningsansökningar, skriva offerter, projektledning, sprida resultat samt konsultationer.

Din profil

Du kan ha en grundexamen som civilingenjör inom, väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad, maskinteknik, teknisk fysik eller annan relevant examen.

Intresse för järnvägsteknik och underhåll är en fördel. Du har erfarenhet av att arbeta med moderna dator¬baserade analysverktyg och har god kännedom om statistiska metoder.

Arbetsuppgifterna innebär många och täta kontakter med uppdragsgivare, samarbetspartners och andra forskare. Därför ställs krav på att du både kan ta egna initiativ, arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga. Vidare har du lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

Mer information

Ytterligare information om tjänsten lämnas av tf forskningschef Leif Sjögren, 013-20 43 59. Fackliga representanter är Jonas Ihlström, Saco, och Thomas Lundberg, ST, vilka du når via VTI:s växel, 013-20 40 00.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på www.vti.se

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.     

Ansökan

Välkommen med din ansökan inklusive CV och andra handlingar som du vill åberopa. Märk din ansökan "Forskningsingenjör - Smarta system för järnvägsinfrastruktur dnr. 2019/0016-3.1" och skicka den till VTI, Personalenheten, 581 95 Linköping eller per e-post till vti@vti.se.

Sista ansökningsdag är den 22 februari 2019.

Linköping

VTI

Ansök senast 2019-02-22


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp