VALT JOBB

El-förvaltare


Ansök här

Erfaren el-förvaltare till Jernhusen

Vill du vara med på vår spännande resa och bidra till en bättre transportsektor och ett grönare Sverige?

Inom Jernhusens affärsområde Depåer- och Kombiterminaler ligger ansvaret att förvalta vår järnvägsinfrastruktur. Vår infrastruktur är en viktig pusselbit i det svenska järnvägssystemet och tillsammans bidrar vi till ett ökat kollektivt resande och mer transporter på järnväg.

Om tjänsten: 

Som el-förvaltare sköter och ansvarar du för förvaltningen av elanläggningarna i infrastrukturen. 

Du är enhetens specialist på högspänningsanläggningen 16kV och förreglingssystemen inom våra depåer och kombiterminaler. 

Ditt ansvar är att vara den som i praktiken säkerställer en fungerande och säker elanläggning. Du arbetar med att följa upp felstatistik och besiktningar, planerar underhåll och investeringar, du är beställare av åtgärder inom ditt ansvarområde samt att du följer upp leveransen av beställda åtgärder. 

I rollen kommer du att vare en viktig del i vårt utvecklingsarbete för morgondagens moderna depåanläggningar och i det ingår omvärldsbevakning för att följa med i den tekniska utvecklingen inom specialistområdet. 

Resor förekommer i tjänsten då du kommer att arbeta inom hela Jernhusens Region sydväst. 

Rollen omfattar bland annat: 

 • Ansvar för att myndighetskrav inom ansvarsområdet uppfylls.
 • Ansvar för uppföljning av besiktningar och fel 
 • Driva elfrågorna i nära samarbete med övriga El-förvaltare på nationell nivå
 • Delta i samordning och planering av underhållsarbeten och ombyggnationer
 • Aktivt arbeta med vår drift entreprenör och följa upp vårt driftavtal
 • Vara beslutsmässig och behjälplig vid problemlösning vid felavhjälpning 
 • Utföra löpande säkerhetsarbete och uppföljningar av elsäkerhetsregelverket 
 • Följa upp genomförda åtgärder och att dessa har utförts i enlighet med gällande externa och interna regelverk och policys
 • Omvärldsbevakning av tekniska utvecklingen inom ansvarområdet samt driva på tillämpningen av ny teknik inom Jernhusens anläggningar 
 • Utföra underhållsplanering på vår infrastruktur EL
 • Föra en dialog med våra kunder och bidra till en hög kundnöjdhet

Du kommer att driva och genomföra beställda projekt på elanläggningen och vara en resurs utifrån din roll i nya affärsprojekt. 

Vidare ser vi att du är ett stöd till elsäkerhetssamordnaren i elsäkerhetsfrågor. 

Följande anläggningar ingår i ditt ansvarsområde:

 • Kontaktledningsanläggningar 16kV.
 • Transformatorer
 • Ställverk
 • Svängbara kontaktledningar i depåer med tillhörande förreglingssystem
 • Tågvärmeanläggningar 1000V
 • Lokvärmeanläggningar
 • Bangårdsbelysning
 • Växelvärme i spårväxlar

Erfarenhet

Vi ser att du har minst 5 års erfarenhet av förvaltning av högspänningsanläggningar. 

Du har en akademisk inriktning inom kraftbyggnad / el förvaltning av högspänningsanläggningar över 1000V samt erfarenhet av praktiskt arbete med elanläggningar inom järnvägsinfrastruktur. 

Krav på erfarenhet av projektledning av entreprenader inom högspänningsanläggningar. 

Meriterande om du har utbildning inom arbetsmiljö (BAS-P, BAS-U).

Personlighet

Som person är du strukturerad, initiativrik samt resultat- och målinriktad. 

Du har ett högt ansvars- och säkerhetstänk i ditt arbete och förmågan att arbeta tillsammans med andra mot långsiktiga mål. 

Du har en god kommunikationsförmåga både i tal och skrift.

Du har god social kompetens, gillar att arbeta i lag, uthållighet och förmåga att företräda Jernhusen i löpande direktkontakter med kunden

Övrigt

Tjänsten är placerad på vårt fina kontor i Göteborg men det finns möjlighet att även jobba från vårt kontor i Malmö.  

Jernhusen är ett långsiktigt företag och vi skapar värden för samhället vi verkar i. Branschen är inne i ett mycket spännande skede i den gröna omställningen och vi på Jernhusen kan och vill bidra. Våra värdeord är Säkert, Sunt och Tryggt. 

Vi ser fram emot att höra ifrån dig. Varmt välkommen in med din ansökan!

Kontakt

Josefin Thörnert, rekryterare

Om Jernhusen AB

Jernhusen arbetar med fyra typer av fastigheter som tillsammans bidrar till ökat kollektivt resande och fler transporter på järnväg.

Vi bidrar genom att:

 • Ha stationer som kopplar ihop olika trafikslag i effektiva bytespunkter
 • Ha underhållsdepåer i rätt lägen med rätt utrustning som bidrar till att tågen rullar
 • Ha kombiterminaler för enkel omlastning mellan järnväg och väg.
 • Utveckla stationernas närområde så att fler människor trivs där och vill arbeta och bo i kollektivtrafiknära lägen

Göteborg

Jernhusen

Ansök senast 2021-06-30


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp