VALT JOBB

Kapacitetsanalytiker Kristianstad


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som Kapacitetsanalytiker i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

För dig som har stort intresse av att bidra till utvecklingen av infrastrukturen och trafiken på våra järnvägar erbjuder vi nu en möjlighet till detta på Trafikverket i Kristianstad. Rollen som kapacitetsanalytiker är en spännande utmaning som ger dig mycket värdefull erfarenhet inom järnvägsyrket med inriktning på kapacitet. Din placering blir på Kapacitetscenter som ingår i Expertcenter på verksamhetsområde Planering.
 

Som kapacitetsanalytiker ansvarar du för expertkunskap i kapacitetsfrågor, infrastrukturfrågor och kapacitetsanalyser inom järnvägsområdet. Du medverkar i arbetet med Trafikverkets långsiktiga planering och medverkar i koordinering av trafikpåverkande åtgärder, en process där vi planerar för en horisont på 2-5 år. Som kapacitetsanalytiker utarbetar du även framtida trafikupplägg och tidtabeller efter önskemål från interna och externa intressenter.

Du arbetar med att analysera och simulera kapacitetsutnyttjande och trångsektorer i järnvägens trafiksystem samt bistår regioner och andra delar inom Trafikverket med expertkunskap inom kapacitetsområdet. Dessutom utför och deltar du i järnvägsutredningar som t.ex. kapacitetsutredningar för terminaler, depåer och ny infrastruktur. I ditt arbete som kapacitetanalytiker utför du förplanering inför kommande tågplaneprocesser och är stödjande i framtagande av ny tågplan. Vidare ingår att du förvaltar och utvecklar riktlinjer, system och modeller för kapacitetsanalys och trafiksimulering. Du medverkar i forskningsområden kring järnvägskapacitet inom Sverige men även internationellt samt analyserar och utvärderar problemställningar och olika beslutsunderlag. Detta sker såväl med etablerade som nyutvecklade metoder.

Vi söker dig som

  • har relevant högskole- eller universitetsutbildning om minst 240hp (160p) med inriktning logistik, trafik, samhälls, fysisk planering eller byggteknisk inriktning järnväg alternativt annan erfarenhet och utbildning som vi bedömer likvärdig.
  • har körkort för personbil
  • har goda språkkunskaper i engelska och svenska
  • har erfarenhet från verksamhetsområden med liknande planeringsprocesser
  • har kunskap i järnvägsområdets regelverk och trafikstruktur

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet från arbeten med utredningar och rapportskrivning
  • har goda kunskaper vad gäller simuleringsverktyget Railsys och kapacitetsverktygen Trainplan eller TPS
  • har kunskap vad gäller trafikering på järnväg samt planering av transportsystemet

 

För att lyckas i rollen som Kapacitetsanalytiker tror vi att du har en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter. Det är även av vikt at du har en god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Rollen ställer även krav på en god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt

Intervjuer kommer att genomföras den 16:e april på Trafikverkets kontor i Kristianstad.

Resor kommer att förekomma i tjänsten, vilket kan vara av vikt att känna till. 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-10


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp