VALT JOBB

Kapillärplanerare


Ansök här

Kapillärplanerare, Hallsberg

Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 1 900 anställda och en årsomsättning på 4,3 miljarder SEK (2017). Läs mer på www.greencargo.com.

Vill du vara med och skapa framtiden hos Green Cargo?

Vi söker en Kapillärplanerare.

Ansvar

 • Ständigt optimera produktionsplanen och komma med förbättringsförslag inom det utpekade geografiska området.
 • Du skall säkerställa att produktionsplanen tar hänsyn till gällande miljö-, säkerhet-, och arbetstidsbestämmelser.
 • Att anpassa produktionsplanen inför storhelger och sommarperioden och övriga årstidsvariationer.
 • Att uppdatera tåganslutningar i GTPL samt avropa specialtransporter i Spectra.
 • Att ta fram underlag för inrapportering av kopplingar mellan tåg i Trainplan vid årlig tidtabellsansökan samt granskar förslag till tågplan från Trafikverket och föreslår åtgärder till Infraplanerarna.
 • Att säkerställa produktionen på Green Cargos terminalorter.
 • Uppdatera tåg, Tpi tider, tåglistor och ändrade tidtabeller (Blankett 24) i GTPL.
 • Att analysera och föreslå öppnande och förändring av taxepunkter inför ny produktionsplan och vid större produktionsförändringar samt att systemen blir uppdaterade.
 • Att gå igenom den årliga produktionsplanen samt större produktionsförändringar med Nätverksplanerarna och berörd infraplanerare.
 • Optimera produktionsplanen i samarbete med Nätverksplanerare och infrastrukturplanerare enligt Green Cargo produktionsfilosofi.
 • Produktionslösningar och kapacitetsbedömning i nätverket (plats i tåg) och samråda med Resursplanering i lok- och personalresurser vid löpande produktionsförändringar och nya affärsförfrågningar.
 • Att teckna TRAV avtal med berörda infrastrukturförvaltare inom sitt geografiska område.

Arbetsuppgifter som ingår i ansvaret

 • Simulera vid behov (utöver årlig tidtabellsansökan) prognosvolym från Försäljningsavdelningen, nya upplägg i samband med teamarbeten och konjunkturanpassningar.
 • Ha ett nära samarbete med planeringsområden i tidtabellsfrågor och lägger in trafikflöden t ex (vagnar, nettoton) i GTPL.
 • Samråda med driftområden i frågor rörande produktionsupplägg bl.a. genom körbarhetsaccept (KBA).
 • Överlämna underlag för tågplaneansökan och anpassningar av tågplanen till Infraplanerare för ansökan hos Infrastrukturhållare.
 • Upprätta bangårdsordning, vidaresändningsplan och spåranvändningsplan inför tidtabellsskiften.
 • Stämma av med Resursplanering vid förändringar i utrullad plan.
 • Ha kontakter med säljare, affärsutvecklare om kundupplägg (team, omförhandlingar och nya idéer) samt deltar vid kundmöten.
 • Planerar TPI-tider för ditt geografiska ansvarsområde och rapporterar in tiderna i GTPL löpande.
 • Bedömer terminalkapacitet och växlingstider för nya volymer och produktionsförändringar löpande.
 • Planerar nya och ändrade kund- och produktionsupplägg inom ditt geografiska ansvarsområde.
 • Bidrar aktivt till att upprätthålla goda kundrelationer och deltar vid behov på sälj- och produktionsmöten gällande ditt geografiska ansvarsområde.
 • Bistår Infraplanerarna med sakkunskap inom ditt geografiska ansvarsområde inför nya TRAV samt är kontaktperson gentemot infraförvaltare i gällande avtal.
 • Vid behov ansöker du om spårkapacitet hos andra infrastrukturförvaltare än Trafikverket.

Din Profil

Vi söker dig som har erfarenhet av transport- och logistikbranschen. Du har goda kunskaper i Kal/Bravo samt Spectra. Du är insatt i svensk järnvägsgeografi samt och har kännedom om Green Cargos vägplan. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. DU har också hög förmåga att utveckla och bibehålla goda och långsiktiga relationer. Du har en hög analytisk och logisk förmåga och en god förståelse hur transportmarknaden fungerar. Du har också B-körkort. Du är bekväm med att resa i tjänsten då det geografiska området kräver det.

Personliga egenskaper

Du är självgående och ett starkt eget driv. Din energinivå är hög som du även sprider vidare till dina kollegor. Du är nyfiken på att lära dig nya saker samt ta dig an nya frågeställningar. Du är strukturerad i ditt arbetssätt, logisk i ditt tänkande och agerande. Du är handlingskraftig, gillar att ta ansvar och kan hantera ett tidvis högt arbetstempo.

Kapillärplanerare rapporterar till Gruppchef Nätverksplanering

Tjänstgöringsort är Hallsberg.

Anställningen är en tillsvidareanställning.

Sista ansökningsdatum är 2018-02-28

För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Niklas Fornbrant, 010-455 5651.

Hallsberg

Green Cargo

Ansök senast 2019-02-28


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp