VALT JOBB

Kvalitetsspecialist


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som kvalitetsspecialist i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Trafikverket söker en kvalitetsspecialist som ska arbeta med järnvägsprojektet Västlänken och Olskroken planskildhet. Så här säger en av våra medarbetare om arbetet: "Jag får vara med och utveckla vårt samhälle genom att bidra med min kompetens!"

Som specialist leder du kvalitetsarbetet och har ett nära samarbete med projektledningen i implementeringen av Trafikverkets ledningssystem. Arbetsuppgifterna innebär att stödja i användning och utveckling av Trafikverkets ledningssystem samt i framtagandet av projektens specifika arbetssätt, att utbilda projektets medarbetare i gemensamma arbetssätt, granska och följa upp att gemensamma arbetssätt tillämpas samt samordna revisioner och uppföljning av leverantörens kvalitetsarbete. Organisatoriskt tillhör du avdelningen Verksamhetsstyrning, men du arbetar i projekt Västlänken, där du arbetsleds av projektets stabschef och samarbetar med projektledning och andra specialister. I projektet blir du en av två kvalitetsspecialister.

Intervjuer planerars till 16 april på Trafikverkets kontor i Göteborg.

Vi söker dig som

  • har högskoleutbildning exempelvis inom kvalitetsledning, projektledning eller management alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har några års erfarenhet av samordning av kvalitetsarbete i en organisation
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
  • är svensk medborgare

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av verksamhetsstyrning, ledningssystem, processer och revisionsverksamhet (t.ex. leverantörsuppföljning).
  • har erfarenhet av projektverksamhet i bygg- och anläggningsbranschen.
  • har erfarenhet av projektledning

Rollen som specialist passar dig som är pedagogisk och flexibel, eftersom du arbetar stödjande och styrande gentemot projektledningen i ett av Trafikverkets stora projekt. Du är en god relationsbyggare som inger förtroende. Du arbetar självständigt och driver ditt arbete framåt vilket innebär att du både kan planera och strukturera.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2019-04-01


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp