VALT JOBB

Måldirektör


Ansök här

Vill du vara med och vidareutveckla vårt arbete med att förverkliga det transportpolitiska målet? I den centrala funktionen Strategisk Utveckling är vi 25 medarbetare som arbetar med utveckling av det långsiktiga och strategiska arbetet för samhället och Trafikverket samt styrningen av forsknings- och innovationsverksamheten. Vi stöttar Trafikverkets operativa verksamhet genom att stimulera kund- och omvärldsorienterad förnyelse. Vi tar initiativ tillsammans med andra aktörer för att vara rustade inför framtiden. Vår målbild är att titta runt hörnet och visa vägen till ett hållbart samhälle.

Måldirektören tolkar och konkretiserar det transportpolitiska funktionsmålet tillgänglighet för Trafikverkets räkning och bidrar till att omsätta det till en strategisk inriktning för Trafikverket. Du bidrar till att  utifrån Trafikverkets uppgift utveckla förhållningssätt för transportpolitiken inom ramvillkoren om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och tolka detta för Trafikverkets verksamhet. Du kommer att arbeta med realiserandet av infrastrukturens potential i samhällsutvecklingen samt företräda Trafikverket nationellt och internationellt i frågor som rör de transportpolitiska målen och då särskilt funktionsmålet tillgänglighet. Du kommer att arbeta nära myndighetens ledning och bistå GD i frågor kopplat till funktionsmålet och utgöra ett strategiskt stöd till hela organisationen.

Vi söker dig som

  • har akademisk examen på minst mastersnivå eller motsvarande
  • har bred erfarenhet av villkor och arbetsmetoder för planering och utveckling av samhällets funktioner
  • har mångårig erfarenhet av att leda, utveckla eller samordna strategiska frågor på övergripande nivå och i samverkan med flera aktörer
  • har mycket god förmåga, erfarenhet och förståelse för politikens funktionsvillkor såväl på internationell, nationell som regional nivå
  • har mycket god kunskap om transportsystemet samt transportpolitiken, nationellt och internationellt
  • har djup insikt och erfarenhet av att agera i mediala sammanhang

 

Det är meriterande om du

  • har forskningsutbildning
  • har byggt upp ett relevant kontaktnät

 

Som person skapar du tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Placeringsort: Borlänge eller Solna

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-21


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp