VALT JOBB

Miljöspecialist byggskede


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som miljöspecialist i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten Förbifart Stockholm, Ostlänken, Mälarbanan, Göteborg-Borås, Hässleholm-Lund, Västlänken och Olskroken planskildhet.

Har du erfarenhet av miljöfrågor inom infrastruktur, samhällsplanering eller samhällsbyggande och vill vara med och bidra till samhällsutvecklingen? Trafikverkets verksamhet Stora Projekt söker nu en erfaren miljöspecialist!

Vi kan erbjuda dig ett spännande, varierande och utvecklande arbete där du i din roll som specialist ingår i en stödfunktion till vår investeringsverksamhet på Stora Projekt.

Som miljöspecialist är ditt huvudsakliga uppdrag att samordna miljöarbetet i väg- och järnvägsprojekt. Detta innebär att du som miljöstöd i projekten arbetar med att planera, styra och följa upp miljöarbetet från planläggning till och med genomförandeskedet. Detta innebär bedömning av miljöaspekter i projekten, att säkerhetsställa att miljölagstiftningen följs och att se till att Trafikverkets rutiner och verktyg för miljö följs och tillämpas. Du deltar i möten och har kontakter med olika myndigheter och samrådsparter. I uppdraget som miljöspecialist ingår det även att delta i det strategiska arbetet med utveckling av Trafikverkets miljöarbete inom olika ämnesområden. Inriktningen på det strategiska arbetet bestäms utifrån din kunskapsprofil och eget intresse. Exempel på ämnesområden är natur, buller och vibrationer, klimat, hållbarhet och vatten.

Anställning på Stora Projekt innebär att du kan jobba mot flera olika projekt företrädelsevis projekt i byggskede så som Västlänken och Olskroken planskildhet.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom miljöområdet, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi tillsammans bedömer likvärdigt
  • har mångårig erfarenhet av miljöarbete inom samhällsplanering och samhällsbyggande eller liknande
  • har mångårig erfarenhet av att följa upp och säkerställa att leveranser från entreprenörer håller god kvalitet
  • har bred generell miljökompetens (inkl. miljörätt) och erfarenhet av arbete med olika miljöfrågor gärna i samordnande funktion
  • har erfarenhet av samordning och styrning av miljöarbetet i entreprenadskedet
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
  • har svenskt medborgarskap
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet från stora infrastrukturprojekt
  • har erfarenhet av att vara beställarens representant gentemot konsult och/eller entreprenör

För att lyckas i rollen ser vi att du har förmåga att tänka strategiskt och se helhetslösningar utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Du har god förmåga att planera och strukturera, är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du har också god samarbetsförmåga och kommunicera. 

Dina personliga egenskaper och förmåga till samverkan är av stor betydelse och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Vi ser fram emot din ansökan! 

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-18


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp