VALT JOBB

Miljöspecialist inriktning vatten


Ansök här

Som en av landets största beställare är vårt uppdrag att bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen och bidra till samhällsutvecklingen. Investering är ett av Trafikverkets fem verksamhetsområden och ansvarar för ca 1500 investerings- och reinvesteringsprojekt för både väg och järnväg. Investering har drygt 900 medarbetare i hela landet och omsätter cirka 15 miljarder kronor per år.

Vill du arbeta som miljöspecialist i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Har du erfarenhet av miljöfrågor inom infrastruktur, samhällsplanering eller samhällsbyggande och vill vara med och bidra till samhällsutvecklingen? Trafikverkets investeringsverksamhet söker nu en erfaren miljöspecialist med inriktning mot vattenfrågor och vattenverksamhet. Som vattenspecialist tar du del i större komplicerade anmälningsärenden och granskar ansökningshandlingar med underlag för tillstånd till vattenverksamhet.

Vi kan erbjuda dig ett spännande, varierande och utvecklande arbete där du i din roll som specialist ingår i en stödfunktion till vår investeringsverksamhet i region Stockholm Öst. Du är stöd till projektledaren i genomförande av investeringsprojekt och vägleder projektorganisationen för att säkerställa att Trafikverket hanterar miljöfrågorna på ett korrekt och relevant sätt. Detta innebär bedömning av miljöaspekter i projekten, att säkerhetsställa att miljölagstiftningen följs och att tillse att Trafikverkets rutiner och verktyg för miljö följs och tillämpas. Du deltar i möten och har kontakter med olika myndigheter och samrådsparter. I uppdraget som miljöspecialist ingår det även att delta i det strategiska miljöarbetet inom Trafikverket, exempelvis delta i eller leda utvecklingsprojekt och utveckla mallar och regelverk som berör vattenområdet. Eftersom vi arbetar inom ett stort geografiskt område och tillhör en nationell organisation är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet. Avseende arbetet i investeringsprojekt kommer det huvudsakligen att vara projekt inom region Stockholm Öst medan det strategiska arbetet sker nationellt.

Vi söker dig som

  • har universitets eller högskoleexamen med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning, alternativt annan utbildning som tillsammans med erfarenheter bedöms likvärdig
  • har flerårig erfarenhet inom vattenverksamhet samt av att arbeta med anmälningsärenden och att granska eller ta fram ansökningshandlingar för tillstånd till vattenverksamhet
  • har god kännedom om och erfarenhet av tolkning av miljölagar inom vattenområdet
  • har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av att granska eller ta fram miljökonsekvensbeskrivningar
  • har erfarenhet av miljöarbete kopplat till planering och byggande av infrastruktur
  • har kunskap och erfarenhet inom hydrologi, flödesdimensionering eller dagvattenhantering
  • har kunskap och erfarenhet om ekologiska värden i vattendrag, vandringshinder eller restaurering av vattendrag.
  • har erfarenhet av miljöarbete i entreprenadskedet

Som person har du förmåga att tänka strategiskt och se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Du är strukturerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du är självgående och har en god analytisk förmåga samtidigt som du är lösningsorienterad och initiativtagande.

Intervjuer planerar att hållas i Solna 19-20 juni.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2019-05-30


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp