VALT JOBB

Miljöspecialist - Naturmiljö


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Hos oss på Stora projekt kommer du att arbeta med naturmiljöfrågor kopplat till planläggningsprocessen för väg och järnväg samt tillståndsprocesser enligt miljöbalken. Ett brett arbetsområde inom samhällsplanering och storskalig infrastrukturplanering. Du kommer att ingå i ett team med specialister inom miljö och teknik som stödjer de stora projekten med sin kompetens. Arbetet har främst fokus på de tidiga planskedena men även så småningom under byggskedet.

Som naturmiljöspecialist kommer du att representera Trafikverket i kommunikation med myndigheter under planläggningsprocessen. Du kommer att arbeta nära projektledningen med stöd vid upphandling och uppföljning av konsultuppdrag. I arbetet ingår även att utvärdera och förbättra arbetssätt och rutiner, stödja forskningsprojekt samt svara på inkomna remisser.

Anställning på Stora Projekt innebär att du kan jobba mot flera olika projekt, företrädesvis dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm-Lund, men även mellan Göteborg-Borås och Ostlänken (Järna-Linköping).

Vi söker dig som

 • har körkort för personbil
 • har svenskt medborgarskap
 • har bred, generell miljökompetens och erfarenhet av olika miljöfrågor
 • har högskoleutbildning inom naturmiljö om minst kandidatexamen och gärna påbyggnad inom samhällsplanering eller utbildning och motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig
 • har flera års kvalificerad yrkeserfarenhet inom naturmiljöområdet och erfarenhet av arbete med naturvärdesinventeringar
 • är förtrogen med den svenska lagstiftningen inom aktuellt område och har erfarenhet av att omsätta denna kunskap i praktiken inom arbetet

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet från stora infrastrukturprojekt
 • har erfarenheter av att följa upp och säkerställa att leveranser från konsulter alternativt entreprenörer håller god kvalitet
 • har varit beställarens representant gentemot entreprenörer och/eller konsulter
 • har erfarenheter från arbete med tillståndsfrågor
 • har erfarenhet från arbete med naturmiljö inom planläggning i anläggningsbranschen med särskild erfarenhet av järnvägsprojekt

Då arbetet innebär mycket interna och externa kontakter är det viktigt att du är utåtriktad och har god samarbetsförmåga. Du är initiativtagande och noggrann med hög känsla för kvalitet. Som person drivs du av att leverera resultat och har förmågan att övertyga och påverka andra i viktiga sakfrågor.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2019-02-05


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp