VALT JOBB

Miljöspecialist Norrbotniabanan


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som Miljöspecialist Norrbotniabanan i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

I tjänsten som specialist inom miljö kommer du att arbeta med miljöfrågor inom exempelvis mark, vatten, luft, buller, klimat och natur.

Du kommer att ingå som en del i en projektorganisation på ett stort projekt, där du tillsammans med projektledningen ansvarar för att samordna och driva miljöarbetet gentemot våra konsulter och entreprenörer.


Uppgifterna spänner över projektets samtliga skeden, d.v.s. från planering via projektering till byggande. I rollen arbetar du brett med att samordna och säkra att projektets samtliga aktuella miljöaspekter omhändertas och samordnas i nära samarbete med övriga projektmedlemmar och teknikdiscipliner.


I planerings- och projekteringsskedet kan dina arbetsuppgifter bland annat vara att säkerställa framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar till väg- eller järnvägsplaner samt tillståndsansökningar, men också miljökrav för kommande upphandlingar. I byggskedet består dina arbetsuppgifter i att säkra att lagkrav, kontraktskrav med mera efterlevs så att vi kan överlämna en miljösäkrad färdig anläggning.


Du ingår också i ett nätverk av miljöspecialister. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka. Det finns även möjlighet att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete eller i utvecklingen av vårt arbetssätt.


Då vi arbetar inom ett stort geografiskt område och tillhör en nationell organisation är resor ett naturligt inslag i vår verksamhet.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom miljöområdet eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flerårig yrkeserfarenhet inom miljöområdet
  • har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av att arbeta konsultativt i olika skeden av plan- och byggprocessen samt med planerings- och samordningsfrågor
  • har erfarenhet från arbete i anläggningsbranschen med särskild erfarenhet av väg- och järnvägsprojekt
  • har varit beställarens representant gentemot entreprenörer

För att bli framgångsrik i rollen är du van att arbeta självständigt, agera med lyhördhet och flexibilitet med god samarbets- och kommunikationsförmåga.

Tjänsten innebär kontakter med både olika myndigheter, allmänheten och olika internationella kontakter, därav kravet på goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Luleå

Trafikverket

Ansök senast 2019-05-24


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp