VALT JOBB

Nationell planerare med fokus på järnväg Kristianstad


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som Nationell planerare med fokus på järnväg i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

I denna befattning kommer du att ha en bred och viktig roll i planering av framtidens infrastruktur!

Med stora satsningar i järnvägssystemet kommande år är en god planering och god framförhållning en förutsättning för ett effektivt genomförande. Arbetet inriktar sig mot investeringsplanering på en övergripande nivå inom Trafikverket med fokus på nya åtgärder i järnvägssystemet. Planeringen görs utifrån beslutad Nationell plan för transportsystemet 2018 - 2029 och har verksamhetsplaneringsperspektiv. Det innebär att du till exempel kommer att fördela medel till Trafikverkets investeringsprojekt och följa upp dessa utifrån förändringar i tid, kostnad och innehåll. Du bidrar till att strategier och inriktningar för prioritering av åtgärder på lång och kort sikt efterlevs och har många kontakter inom Trafikverket för att säkerställa god framdrift. Arbetet består också i att vid behov hantera utredningar, regeringsuppdrag och remisser, främst kopplat till järnvägssystemet. Du jobbar i en grupp med kollegor som också arbetar med investeringsplanering i det statliga transportsystemet.

Tjänsten erbjuder en överblick av vad som sker på en bred nivå i Trafikverket, med stor möjlighet att delta i och påverka utvecklingen av infrastrukturen samt en stor variation av arbetsuppgifter.


Tjänsten omfattar hela Trafikverkets verksamhet och kräver mycket god kunskap om verksamhet och mål och hur olika verksamheter samspelar med Trafikverkets totala mål.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 240 hp med inriktning ekonomi, teknik eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flera års yrkeserfarenhet av infrastrukturplanering på järnväg
  • har kunskap om Trafikverkets ekonomiska planeringsprocess

Det är meriterande om du

  • har goda kunskaper inom Excel
  • har kunskap i systemet Agresso i ett planeringsperspektiv

 

För att lyckas i rollen som Nationell planerare med fokus på järnväg har du en god kommunikationsförmåga vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du bör även ha en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Som person drivs du av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Du arbetar effektivt och uthålligt för att nå mål och uppmärksammar svårigheter och lösningar.

Intervjuer kommer att genomföras den 4:e april på Trafikverkets kontor i Kristianstad. 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-10


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp