VALT JOBB

Nationell samordnare


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Vill du arbeta som Nationell samordnare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla

Verksamhetsområdet Underhåll ansvarar för samlad analys, planering och prioritering av åtgärder utifrån ett systemperspektiv. Enheten ansvarar för en sammanhållen underhållsplan för järnvägssystemet samt för samordning med andra verksamhetsområden och nationell koordinering av planering. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att i ett tidigt planeringsskede och utifrån ett systemperspektiv utreda och kvalitetssäkra tid, innehåll och kostnad för större spår- och växelbyten. I ditt uppdrag ingår att kartlägga underhållsåtgärdens innehåll, bedöma rätt tid för genomförandet samt bedöma åtgärdens kostnad. Rollen innebär också att göra riskanalyser med avseende på genomförandet. Ditt arbete blir ett underlag till intern beställning av bygghandling och produktion. Arbetet ska bidra till ett effektivt genomförande bland annat med avseende på ekonomi, upphandling och trafikstörningar. Arbetet ska bedrivas i nära samarbete med övriga berörda verksamhetsområden som Planering, Inköp och logistik samt utförande enheter inom Investering och Underhåll. Du ska också göra riskanalyser med avseende på genomförandet.

Vi söker dig som

  • har körkort för personbil
  • har relevant högskoleutbildning minst 180 hp, teknisk inriktning eller annan utbildning som tillsammans med erfarenhet kan bedömas som likvärdigt

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av projektledning och investeringsverksamhet.

Placeringsort: Luleå, Gävle eller Solna

Intervjuort: Solna

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Luleå

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-17


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp