VALT JOBB

Nationell samordnare banunderbyggnad


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Vill du arbeta som nationell samordnare banunderbyggnad i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla

Som nationell samordnare banunderbyggnad kommer du framför allt att arbeta med följande arbetsuppgifter:

 • ansvarar till att tillförlitlig, aktuell information om banunderbyggnad utmed det statliga järnvägsnätet finns registrerad i tillhörande managementsystem.  
 • ansvara för att banunderbyggnad utmed det statliga järnvägsnätet har väl genomarbetade åtgärdsstrategier och att dessa finns registrerade i tillhörande managementsystem
 • medverka vid framtagning av planer ur ett LCC-perspektiv på både kort och lång sikt med balanserade kostnader, risker och resultat 
 • ansvara att ta fram en samlad analys av systemens tillstånd och behov
 • utifrån transportpolitiska mål, nationell plan, tillgångsstrategi och övriga strategier omsätta detta i en samordnad och prioriterad nationell underhållsplan för banunderbyggnad.
 • internt samordna uppföljning av beställda åtgärder och leveranser av våra distrikt och Investering samt vid avvikelser bereda beslutsunderlag
 • tillsammans med andra nationella samordnare och förvaltare järnvägsanläggning på enheten, andra delar av verksamheten och externa användare fångar upp behov av utveckling och förbättring av egna/gemensamma arbetssätt och system
 • ansvara för utveckling och effektivisering av processer för en aktiv och systematisk heltäckande förvaltning av banunderbyggnad.
 • inhämta/arbeta vidare med erfarenheter av banunderbyggnad som inhämtas från internationellt och nationellt håll
 • delta i utvecklingen av avdelningen Järnvägssystems utvecklingsarbete inom tillgångsförvaltning och strategiskt underhåll
 • ansvarar för uppbyggnad av ett funktionellt managementsystem för banunderbyggnad.
 • medverka i och ansvara för utredningsprojekt av olika karaktär - både inom och utanför den egna enheten

Vi söker dig som

 • har en universitets- eller högskoleexamen, minst 300 hp, med inriktning mot bygg och anläggning inriktning geolinje eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har några års erfarenhet av bygg- och underhållsarbeten med inriktning mot underhåll av vägkonstruktion och eller banunderbyggnad, alternativt har arbetat med tillståndsbedömning, inspektion, prioritering och underhållsplanering av vägkonstruktioner eller banunderbyggnad
 • har flerårig erfarenhet av arbete som projektledare/projektingenjör inom bygg- och anläggningsbranschen eller motsvarande med underhålls- eller investeringsverksamhet
 • har mycket god datorvana
 • har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
 • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet av ekonomiska kalkyler, såsom t ex LCC (Life cycle cost)
 • har erfarenhet av tillgångsförvaltning
 • har kunskaper i och erfarenheter av GIS

För att lyckas i rollen som nationell samordnare banunderbyggnad har du god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Vidare är du initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter samt har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Luleå

Trafikverket

Ansök senast 2019-06-03


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp