VALT JOBB

Nationell strategisk planerare - järnvägens sidosystem


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som Nationell strategisk planerare med inriktning järnvägens sidosystem i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Som strategisk planerare ingår du i en grupp på fyra personer där ni tillsammans arbetar med uppgifter som varierar över tid. Gruppens gemensamma uppdrag är att utifrån ett systemperspektiv utveckla den statliga infrastrukturen, med fokus på järnvägens sidosystem.

Din uppgift är att leda och delta i utredningar/projekt med fokus på strategisk infrastrukturplanering kopplat till järnvägens spår för tågbildning och uppställning, såsom rangerbangårdar och spår för omloppsnära uppställning. En viktig del i arbetet är att identifiera  brister och behov utifrån ett nationellt perspektiv med utgångspunkt i trafikering och samhällsutveckling. Du kommer också att bidra i bedömningar av trafikala konsekvenser av anslutningar till statens järnvägsnät. Ditt arbete bidrar till den fortsatta utvecklingen av järnvägens sidoanläggningar, vilket är en viktig del i att uppnå ett hållbart och effektivt transportsystem.

I din roll agerar du också kunskapsstöd till Trafikverkets regioner i planering av sidosystemets infrastruktur.

Remisser och regeringsuppdrag inom området kan förekomma

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 240hp inom samhällsplanering/fysisk planering, teknik eller annan utbildning ihop med erfarenhet, som vi sammantaget bedömer likvärdig
  • har goda kunskaper i svenska både skriftligt och i tal
  • har arbetslivserfarenhet av trafikering av järnväg/trafikplanering

Det är meriterande om du

  • har flera års arbetslivserfarenhet inom järnvägsbranschen
  • har erfarenhet av projektledning eller utredning
  • har arbetslivserfarenhet inom samhällsplanering
  • har arbetslivserfarenhet av infrastrukturplanering järnväg

 

Som person har du en god analytisk förmåga. I rollen som Strategisk planerare har du kontakt med flera olika parter, både interna och externa. Därför är det också av vikt att du har en god kommunikativ förmåga men också samarbetsförmåga. Det är viktigt att du är en god relationsbyggare det vill säga att du både vårdar befintliga relationer men även har förmågan att skapa nya.

Intervjuer för tjänsten kommer att hållas i Borlänge. 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-28


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp