VALT JOBB

Persondataanalytiker


Ansök här

Trafikverkets säkerhetsfunktion på Generaldirektörens kansli (Gdks) ger stöd åt Verksledningen i styrningen av verksamheten och till verkets samtliga enheter inom säkerhetsområdet och verkar för författningsefterlevnad, effektivitet och ändamålsenlighet inom hela Trafikverket.

Vi söker nu en persondataanalytiker till säkerhetsfunktionen på Generaldirektörens kansli, sektion informationssäkerhet.

Ditt arbete omfattar i huvudsak följande uppgifter:

 • Leda och utföra obligatoriska konsekvensbedömningar enligt dataskyddsförordningen och Trafikverkets riktlinjer.

 • Följa tillämpningsutvecklingen av dataskyddsförordningen.

 • Analysera behov av förändring i verksamheten på grund av tillämpningsändringar.

 • Informera verksamheten vid behov av förändring.

 • Producera analys-, riskåtgärder och beslutsunderlag till verksamheten för planering av förändring av verksam.

 • Utföra kvalitetsuppföljningar av Trafikverkets register över personuppgiftsbehandlingar.

Du har ett tätt samarbete med dataskyddsombudet och är vid behov dennes ersättare vid frånvaro. Du bidrar vid behov i arbetet med att genomföra informationssäkerhetsanalyser.

Vi söker dig som

 • universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom systemvetenskap, informationssäkerhet, teknik, juridik eller arkiv- och informationsvetenskap. Alternativt har du annan utbildning i kombination med erfarenhet som bedöms likvärdig
 • erfarenhet av informationssäkerhetsarbete

Det är meriterande om du

 • har arbetat med analys av persondata
 • har erfarenhet av förvaltningsmodell (exempelvis PM3) och ledningssystem
 • har god kännedom om informationsflöden inom en myndighet eller större organisation.

Du som person har god analysförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Vidare har du förmåga att se till hela organisationen och dela med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du drivs även av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Som persondataanalytiker krävs det att du trivs i rollen som workshopledare och har förmåga att få en grupp att tillsammans komma fram till resultat vid en analys.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande

Intervjuer kommer att ske i Borlänge den 3/4 och 5/4. 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-25


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp