VALT JOBB

Processmanager IT


Ansök här

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du gör nytta för hela samhället. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, friskvård och flexibla arbetstider. Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation har du stor möjlighet att bidra till samhällets utveckling (eller dylikt, beroende på VO.) Trafikverket etablerar under våren 2013 en ny IT-organisation med centraliserad hantering och styrning av all IT-verksamhet. Omorganisationen genomförs för att effektivisera samt underlätta en successiv konkurrensutsättning av IT-verksamheten samtidigt som Trafikverkets behov av IT ska kunna tillgodoses. I den nya organisationen ingår bland annat tre avdelningar med ansvar för att styra, beställa respektive leverera IT. Den nya organisationen är en central funktion med ett funktionellt ansvar för all IT i Trafikverket. Funktionen kommer att ha cirka 800 medarbetare över hela landet.

Vill du vara med och forma framtidens transportsystem? Vill du vara en del i att skapa ett tillgängligt Sverige till nytta för medborgare och näringsliv? Då ska du läsa extra noga! Trafikverkets IT-organisation har ett helhetsansvar för it och telekom inom Trafikverket, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om. Som medarbetare inom IT-organisationen får du möjlighet att vara med och bidra i en spännande förändring. Digitaliseringen ställer allt större krav på Trafikverket och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Som pålitlig, engagerad och modig medarbetare får du möjlighet att delta och bidra i den fantastiska digitaliseringsresa som pågår.

Som processmanager IT kommer du arbeta som Change Manager it.

Change Manager it arbetar enligt en process som heter Hantera it-produktionssättning med att säkerställa att alla it-ändringar som införs har planerade, testade och godkända it-produktionssättningar samt att it-ändringarna är kända för verksamheten med en så liten oönskad påverkan som möjligt. Ansvarar även för att it-ändringarna är synkroniserade med varandra och andra händelser i Trafikverkets produktionsmiljö.

Arbetet som Change Manager innebär att man måste ha kontroll på helheten. Kunna se övergripande och inte fastna i detaljer. En Change Manager måste ha förståelse för olika situationer, kunna tänka sig in i vad detta kan innebära för verksamheten samt ha god teknisk kompetens.

Du arbetar övergripande med produktionssättningar i vår it-miljö. Till din hjälp har du Produktionssättningsledare it (PSL) som arbetar med detaljplaneringen. Du behöver ha ett nära samarbete med alla PSL för att få förståelse för inkommande produktionssättningar. Du ansvarar för ändringsrådet där produktionssättnignen diskuteras med verksamheten och där Du tar beslut i samråd med övriga om det kan utföras vid den tänkta tidpunkten. Du ansvarar att kommunicera ut vad som ska göras samt vilken påverkan produktionssättnignen kan åstadkomma.
 

Placeringsort: Göteborg, Gävle eller Borlänge

Vi söker dig som

  • har it-teknisk universitets- eller högskoleexamen alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har god teknisk kompetens som erhållits genom flerårig erfarenhet inom IT-området som t.ex. IT-tekniker, Systemutvecklare
  • är svensk medborgare

Det är meriterande om du

  • har certifiering i ITIL Foundation
  • har erfarenhet av att arbeta med ITIL-processer

Du kommer att ha många olika kontakter så därför behöver du ha god samarbetsförmåga och ha en god kommunikationsförmåga. Du är flexibel och kan ändra synsätt och förhållningssätt för att hantera olika situationer. Du har god förmåga att fatta beslut för att driva dina processer vidare. Du är uthållig i ditt arbete, du fortsätter vara motiverad trots bakslag vilket också innebär att du är trygg i dig själv som person.

Intervjuorter: Göteborg, Borlänge

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-19


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp