VALT JOBB

Projektingenjör med inriktning omvärld Kristianstad


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som Projektingenjör i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
 

Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Inom Trafikverket utvecklar och förvaltar vi infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Vi söker nu dig som är intresserad att arbeta som projektingenjör i vårt projektledningsteam inom Projekt Hässleholm - Lund.  Trafikverket ska bygga en ny, dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund som är en länk i en framtida stambana Stockholm-Malmö via Jönköping. Som Projektingenjör i projekt Hässleholm-Lund får du en viktig roll i de utmaningar vi har framför oss. På sikt har du möjlighet att utvecklas mot projektledare.

Som medarbetare i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt kan vi erbjuda stimulerande och kvalificerade arbetsuppgifter med stor bredd och variation. Du kommer vara direkt underställd Teknik- och Miljöchefen i vår projektorganisation men kommer i huvudsak arbeta tätt ihop med vår projektledare omvärld för projekt Hässleholm - Lund samt projektets projektledningsteam. Eftersom vår organisation finns på flera orter kommer tjänsten innebära resor till viss omfattning.

Arbetet innebär bland annat följande:

 • Medverka och tillsammans med projektledare omvärld företräda Trafikverket i möten med externa intressenter
 • Bistå projektledare omvärld med planering av samråd
 • Bistå projektledare omvärld med underlagsmaterial för kommunikationsmaterial i samråd med projektets kommunikationsansvarig
 • Bistå projektledare omvärld i arbetet med riskhantering
 • Bistå projektledare omvärld med underlag till intern månadsrapportering
 • Bidra till att utpekade projektledningsmål uppfylls
 • Tillse att projektets interna arbetssätt, rutiner, instruktioner, metodbeskrivningar, mallar och verktyg används inom funktionsområdet.
 • Driva och bereda frågor inför projektbeslut
 • Strukturering och administration i projektledningssystemen

Vi söker dig som

 • har universitets- eller högskoleexamen 180 hp (120hp) inom samhällsbyggnad, juridik, ekonomi eller teknik, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig
 • har mycket god kännedom samt vana att arbeta i Office-paketet
 • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
 • har svenskt medborgarskap

För att lyckas i rollen som projektingenjör med inriktning omvärld är du initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du initierar, driver och följer upp utveckling av processer och dialoger med aktuella samarbetspartners och intressenter. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Vidare har du god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. 

Intervjuer för tjänsten kommer hållas 26 mars i Kristianstad. 

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-10


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp