VALT JOBB

Projektledare


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som Projektledare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Vi söker dig som vill jobba i projekt Ostlänken som är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Projektets prognos är 54 miljarder i 2016 års prisnivå och planskedet beräknas kosta cirka 1,9 miljarder. Vi söker flera projektledare till projekteringsskedet.

Mer info om projektet hittar du här: http://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/

Som projektledare projektering arbetar du med planläggningen av den nya järnvägen och har en stor påverkan på utformningen av den tekniska anläggningen (systemhandlingarna) och kommande byggnation.

Du arbetar med komplexa frågeställningar inom teknik, byggbarhet och omgivningspåverkan samt risker, hållbarhet och ekonomi. Du ansvarar för att projekteringen av Ostlänken genomförs med rätt fokus på tid, kostnad, innehåll, säkerhet, arbetsmiljö samt risker.

Projekt Ostlänken har stor påverkan på omgivningen, kommunikation med interna och externa intressenter är därför en viktig del av arbetet.

Det finns stora möjligheter att utvecklas och få nya utmanande arbetsuppgifter inom projektorganisationen och i Trafikverket.

Vi söker dig som

  • har högskoleexamen (minst 180 HP) inom teknik/samhällsbyggnad/anläggning/järnväg eller utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
  • har något eller några års relevant erfarenhet från arbete i ledande befattning samt erfarenhet från stora eller komplexa projekt i bygg- och anläggningsbranschen
  • Har kunskap om planläggningsprocessen, systemhandlingsprocessen och lagstiftning kopplat därtill
  • uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du

  • har körkort för personbil

Du arbetar självständigt och har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer samt kan agera affärsmässigt. Du bygger ditt ledarskap på förtroende genom samverkan och tillit.

Placeringen kommer att vara i Solna, Norrköping eller Linköping. Intervjuer kommer att hållas i Solna. Tester kan komma att ingå rekryteringsprocessen.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2019-05-26


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp