VALT JOBB

Projektledare Byggnadsverk


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Vill du arbeta som Projektledare Byggnadsverk i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla

Som projektledare på underhåll påverkar du väldigt många människor varje dag och ditt arbete är viktigt för ett fungerande, framkomligt och säkert vägnät. Du ansvar för att styra och leda entreprenadkontrakt för drift och underhåll av tilldelat område i projektform. Det innebär att du är delaktig i att fatta beslut om åtgärder, handlingsalternativ och resursanvändning inom projektets ramar samt fördelar arbetet för såväl interna stödresurser och specialister som externa leverantörer. Planera, budgetera, vara med i upphandlingsprocessen, samt följa upp och styra upphandlade entreprenörer ingår i uppdraget. I arbetet ingår därför ekonomiskt ansvar för projekten och du följer kontinuerligt upp verksamheten mot satta mål gällande budget, tid och kvalitet.

Du kommer att arbeta med underhåll av järnvägsbroar vilket medför att du kommer att vara beroende av givna tidsramar. Det är därför väldigt viktigt att kunna hålla en tidplan, kunna koordinera och ha en bra planeringsförmåga. 

Vårt samarbete med andra projekt samt med kommuner och övriga intressenter är betydande för framkomligheten, du är en nyckelspelare i väldigt mångas vardag.
Vi erbjuder ett arbete där den ena dagen inte är den andra lik, där beslutskraft behövs och där kommunikationen med andra är en viktig del av arbetet.

Vi är på väg in i en ny process och arbetar ständigt med att utveckla projektledarrollen, detta öppnar upp för nya spännande möjligheter. Därför söker vi dig som har viljan att utvecklas, ett engagemang och en nyfikenhet. Du ser fördelen i att arbeta i våra digitala verktyg och stödsystem och du förstår att det är en viktig del av ditt arbete.

Resor förekommer i tjänsten.

Vi söker dig som har 

  • högskoleutbildning, teknisk inriktning 180 hp (120p) eller motsvarande utbildning och erfarenhet som av oss kan bedömas som likvärdig
  • erfarenhet av bygg och/eller underhållsarbete inom bro/tunnel
  • dokumenterad erfarenhet av att arbeta i projekt.
  • goda kunskaper inom entreprenadjuridik
  • körkort för personbil
  • goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du har

  • erfarenhet av järnvägsprojekt eller arbete på järnväg
  • erfarenhet av projektledning med ekonomisk uppföljning
  • erfarenhet av upphandlingar

Som person har du god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Vidare har du enkelt för att anpassa dig till nya omständigheter och situationer. Du har förmåga att arbeta konstruktivt och behålla ditt lugn även i stressade situationer. Du har en affärsmässighet som gör att du ständigt ser till organisationens bästa. Du skapar strategier, prioriterar och använder resurser på ett sätt som skapar mervärde. Du har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du är initiativtagande, ser självständigt vad som behöver göras och agerar därefter.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.

Webbaserade tester kan komma att bli aktuellt i den här rekryteringsprocessen. 

 

Vi använder mail för att göra utskick och kallelser, var därför noga med att skriva in rätt e-postadress och kolla din mail regelbundet under denna tid.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Vi ser fram emot din ansökan! 

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-29


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp