VALT JOBB

Projektledare för Ytteranläggning ERTMS


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som Projektledare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. 

I ERTMS-programmet bedrivs Trafikverkets arbete med att införa trafikstyrningssystemet ERTMS i Sverige. Det arbetet består av att både färdigutveckla ERTMS-systemen och att därefter införa dessa på den svenska järnvägen.

En betydande del av kostnadsmassan för ERTMS-införandet utgörs av det som benämns "Ytteranläggning", lite förenklat är det anläggningen mellan järnvägen och signalställverket. Vi har ett behov av att utveckla och styra utformningen av ytteranläggningen så att den medger ett kontinuerligt förbättringsarbete och ett kostnadseffektivt ERTMS-införande.

Vi söker nu en Projektledare som kan driva arbetet med utformningen av ytteranläggningen!

Som projektledare för Ytteranläggningen inom ERTMS-programmet ansvarar du för att beskriva och utveckla ytteranläggningens arkitektur och komponenter för signalsystemet, både för framtidens ERTMS-system och dagens konventionella ATC-system. I organisationen ingår bl.a. systemarkitekt, utredare och tekniska specialister.

Målbild är formulerad som: En standardiserad arkitektur för ytteranläggningen för att optimera utrullningsbarhet, LCC och tillgänglighet samt styra PDCA-arbetet gällande utformning av ytteranläggning mot uppsatta förbättringsmål.

Arbetet bedrivs inom funktionen för Ytteranläggning och som projektledare arbetsleder mellan 5 och 10 medarbetare i olika roller. Du rapporterar till projektledare för projektet "System" där systemutvecklingen inom ERTMS-programmet sker.

Vidare innebär arbetet många kontakter och samarbete med Trafikverkets verksamhetsområden Underhåll, IT och Trafikledning.

Arbetet bedrivs i en internationell miljö.

Vi söker dig som

  • har civilingenjörsexamen med lämplig teknisk inriktning
  • har minst fem års erfarenhet av ledarskap från konstruktion av digitala styr- och reglersystem, t ex för järnväg, eller från andra system som kan bedömas vara jämförbara i komplexitet
  • har erfarenhet från arbete med modern IT-och Telekommunikation
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet från järnvägssystem

För att lyckas som Projektledare behöver du har goda ledaregenskaper och förstå vikten av väl fungerande samarbete. Som person är du drivande, strukturerad, lösningsorienterad.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande

Placeringsort: Solna eller Borlänge

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2019-04-03


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp