VALT JOBB

Projektledare nybyggnation stora järnvägsprojekt


Ansök här

Som en av landets största beställare är vårt uppdrag att bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen och bidra till samhällsutvecklingen. Investering är ett av Trafikverkets fem verksamhetsområden och ansvarar för ca 1500 investerings- och reinvesteringsprojekt för både väg och järnväg. Investering har drygt 900 medarbetare i hela landet och omsätter cirka 15 miljarder kronor per år.

Vill du arbeta som Projektledare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Trafikverket söker en erfaren projektledare till ett av Mellansveriges största infrastrukturprojekt, dubbelspårsutbyggnaden på järnvägen mellan Hallsberg och Degerön. Det har en budget på ca 7 miljarder kr. och är med sina sex delprojekt i olika skeden både komplext och utmanande. Här arbetar vi - förutom att bygga järnväg - med allt ifrån tunnlar och broar till miljödomar och dialog med allmänheten.

Som projektledare arbetar du med att driva, leda och samordna investeringsprojekt, från planering till färdig anläggning. Du ansvarar för att projektet genomförs utifrån beslutad omfattning och inom bestämda tids- och kostnadsramar. I de flesta sammanhang är det du som står i centrum för frågor som berör projektet.

En viktig del i arbetet är samarbetet med interna specialister och beställare, liksom med konsulter och entreprenörer. Som projektledare kommunicerar du även med exempelvis myndigheter, kommuner och allmänhet. Tillsammans med upphandlingsstöd ansvarar du för upphandling av konsulter och entreprenörer. Du följer kontinuerligt upp verksamheten mot uppsatta mål och ser till att kraven uppfylls.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet från entreprenadbranschen
  • har erfarenhet av arbete i ledande befattning, t.ex. som projektledare, chef, uppdragsledare eller liknande
  • har erfarenhet och kunskap i att driva, samordna och genomföra stora komplexa projekt inom till exempel teknik- eller anläggningsbranschen
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet från järnvägsprojekt.

Goda kunskaper i engelska är en fördel. Vi ser gärna att du har erfarenhet av AB, ABT, ABK, upphandling och förhandling.

Du bygger ditt ledarskap på förtroende genom samverkan och tillit. Du tycker om att leverera resultat tillsammans med andra och driver utveckling genom att ta initiativ, inspirera och engagera samtidigt som du är duktig på att strukturera ditt arbete och att kommunicera.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Örebro

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-04


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp