VALT JOBB

Projektör


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du vara med och forma framtidens transportsystem? Vill du vara en del i att skapa ett tillgängligt Sverige till nytta för medborgare och näringsliv? Trafikverket söker projektörer i syfte att stötta lanseringen av ett nytt tågledningssystem. Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Digitaliseringen ställer allt större krav på Trafikverket, med Nationell tågledning (NTL) ska trafikledning få en bättre överblick, mer flexibilitet, effektivare styrning och övervakning. Trafikverkets nystartade team PDA (Projektering av Digital Anläggning) byggs nu upp med kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Som pålitlig, engagerad och modig medarbetare får du möjlighet att delta och bidra i den fantastiska digitaliseringsresa som pågår. Du kan verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Tågledningssystemet är kritiskt för Trafikverkets kärnverksamhet då ett fel i systemet innebär att tågtrafiken stannar. Trafikverket är inne i en stor digitalisering av sin verksamhet, så du som projektör av tågledningssystemet kommer att vara en viktig spelare i denna utveckling.

Här får du jobba i ett engagerat och hjälpsamt team där vi stöttar varandra i leveranser, även i kritiska situationer. Arbetssättet är projektstyrt och agilt. Denna roll ingår i en ny satsning av Trafikverket och du kommer ha möjlighet att forma rollen efterhand. Under första tiden kommer enheten att bygga upp sin verksamhet med ett antal projektörer och ytterligare stödfunktioner. Fullt operativt kommer hela funktionen att bestå av ca 20 medarbetare.

Din primära uppgift som projektör blir att i Trafikverkets nya system visualisera järnvägsdata. Parametrar samlas in från olika it-system, och du sammanfogar dem för att få en SCADA-produkt anpassad för olika kundfokus. Du kommer att arbeta med informationshantering i CAD-verktyg. Resultatet kvalitetssäkras i en specialbyggd simulationsmiljö, där du tillsammans med kollegorna genomför simuleringar på tågledning och signalställverk. Då du har skapat slutprodukten, får du en nyckelroll vid driftsättning och vid felavhjälpning i driftsatt system. Tjänsten passar dig som trivs i en administrativ roll och relationsskapande miljö. Beroende på din kompetens och bakgrund, deltar du även aktivt i diskussioner för att utveckla gruppens arbetssätt och kundutveckling.

Vi söker dig som

  • har en högskole- eller universitetsutbildning inriktad på t.ex. automation/styrsystem/programmering alternativt YH-/KY-utbildning inom järnväg eller annan relevant erfarenhet eller inriktning som bedöms likvärdig
  • har kunskaper inom CAD eller visual programming

Det är meriterande om du

  • har tidigare erfarenhet av arbete med signalställverk, trafikledningssystem och/eller relevant branschkunskap

I rekryteringsprocessen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Framförallt har du ett stort intresse för programmering av styrsystem och att skapa användbara processlösningar. Som person ser vi att du har har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv, du är noggrann i ditt arbetssätt och har ett öga för detaljer.

Då du kommer att jobba tätt med dina kollegor behöver du ha god samarbetsförmåga och vara en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma. Din kommunikationsförmåga innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Intervjuort: Göteborg 

Urvalstest och arbetsprov kan komma att användas i denna rekrytering.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Kontaktpersoner:

Thomas Häggblad, Saco 010-123 92 29

Bengt Gruvman, ST 010-123 1346

Dennis Ryd, SEKO 010-123 8466

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2019-06-03


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp