VALT JOBB

Regional Samhällsplanerare Kristianstad


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som Regional Samhällsplanerare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

I rollen som samhällsplanerare har du god kännedom om de samhällsplaneringsprocesser som påverkar det samlade transportsystemet vilket kräver ett intresse för omvärldsbevakning. Tjänsten är komplex och kan närmast beskrivas som en "spindel i nätet"-funktion inom Trafikverkets planering.

Du involveras i en stor mängd frågor av olika karaktär. Du samverkar med och påverkar externa samarbetspartner, främst kommuner och regioner, i tidiga skeden och ansvarar för att Trafikverkets intressen tillgodoses i den fysiska planeringen samt i kommunala planer. Du har ett huvudansvar för dialog med både politik och tjänstemän vilket ställer krav på förmåga till helhetssyn för att kunna representera hela Trafikverkets verksamhet. Du har ett transportslagsövergripande perspektiv där väg och järnvägsfrågor ska integreras medplaneringsfrågor inom sjö- och flyg

Tjänsten kräver god kunskap om Trafikverkets verksamhet och mål samt hur olika verksamheter bidrar och samspelar med varandra och du kommer att delta i beslut med stor resultatpåverkan.

Du kommer att verka i en geografi med god utveckling, med utmanande och intressanta framtidsfrågor kring samhällsutveckling. Du bereder underlag för avtal och avsikter kring finansiering och i samband med detta förekommer ofta även förhandling kring finansieringslösningar av olika infrastrukturåtgärder. Du ansvarar för att lämna yttranden enligt PBL (plan- och bygglagen) och Miljöbalken.

En del av tjänsten består av att delta/leda/samordna trafikverkets arbete med trafiksäkerhet. Arbetet sker både inom Trafikverket och i dialog med andra organisationer.

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) med inriktning fysisk planering eller samhällsplanering, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
  • har körkort för personbil
  • har erfarenhet från arbete med liknande samhällsplaneringsprocesser

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av förhandling

 

I rollen som Samhällsplanerare regionalt är du en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Det är även av vikt att du har en god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Rollen ställer även krav på en god problemlösningsförmåga som innebär att du själv är duktig på identifiera problem och har förmågan att utveckla lösningar ur ett helhetsperspektiv. Därför bör du även vara initiativtagande och självständigt kunna vad som behöver göras och agera därefter.

Intervjuer kommer att genomföras den 2:e april på Trafikverkets kontor i Kristianstad. 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-10


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp