VALT JOBB

Säkerhets- och riskspecialist Kristianstad


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Vill du arbeta som säkerhets- och riskspecialist i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla

Ditt huvudsakliga uppdrag är att bidra till att avdelningen når sina mål genom att samordna, följa, analysera, rapportera och driva på utvecklingen av säkerhetsarbetet inom järnvägssystem.

Syftet är att förebygga och hantera risker för - och konsekvenser av - uppsåtliga (antagonistiska) handlingar och andra händelser som kan leda till skada för personer eller tillgångar.

Som specialist bidrar du till en god säkerhetskultur genom att verka för ett systematiskt arbete där krav omhändertas, risker i verksamheten är under kontroll och korrigerande åtgärder genomförs i verksamheten utifrån identifierade risker och brister.

De områden där vi nu främst behöver förstärka och bemanna upp oss är inom informationsklassning och säkerhetsfrågor som rör bandgårdar.

Exempel på andra arbetsuppgifter:

 • utforma och föreslå säkerhetskrav och -nivåer i anläggning (ny och befintlig)
 • samordna och följa upp efterlevnad av lag och säkerhetskrav
 • stöd vid prioritering, planering och beställning av säkerhetshöjande och vidmakthållande åtgärder
 • delta i berörda säkerhetsforum
 • ta emot och handlägga säkerhetsrelaterade krav inom anläggningsansvaret
 • systematiskt arbete inom samhällssäkerhet i anläggningen, ex. skydd, försvarsfrågor
 • stödja verksamheten i införande, tillämpning, utveckling samt förvaltning av processer, arbetssätt och verktyg
 • stödja verksamheten med integrerad och systematisk riskhantering i enlighet med gemensamt arbetssätt
 • ta fram underlag till och vid behov medverka i genomförandet av ledningens genomgång
 • stödja vid rapportering av avvikelser och oönskade händelser
 • stödja vid säkerhetsmyndigheternas tillsyn eller motsvarande samt vid interna revisioner och egenkontroller
 • stödja verksamheten inom krisberedskap-/hantering i allmänhet och i utökad operativ ledning i synnerhet

Vi söker dig som

 • har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) med relevant inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har flerårig erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete i en större organisation
 • har goda kunskaper i Officepaketet

Det är meriterande om du

 • erfarenhet från järnvägsbranschen
 • har utbildning eller erfarenhet av riskanalysmetodik

För att lyckas i rollen som säkerhets- och riskspecialist är du resultatinriktad, drivande och har god samarbetsförmåga. Du är kommunikativ och har förmåga att, såväl tillsammans med andra som enskilt, motivera och entusiasmera ledning och medarbetare. Du är målmedveten och strukturerad, har förmåga att leda och slutföra uppdrag. har god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt.

 

Intervjuer för tjänsten kommer hållas 9-10 april i Kristianstad. 

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-10


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp