VALT JOBB

Säkerhetshandläggare Kristianstad


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Vill du arbeta som säkerhetshandläggare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla samtidigt som vi förstärker säkerhetsarbetet.

I rollen som säkerhetshandläggare är ditt huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till avdelningen genom att, i systemstödet Synergi, hantera, rapportera, följa upp och analysera säkerhetsbrister i våra anläggningar. I uppdraget ingår också att säkerställa att identifierade risker och brister omhändertas och att bidra till att driva på utvecklingen av säkerhetsarbetet inom distriktet. Du kommer att arbeta förebyggande och kontrollerande med att stödja projektledare i uppföljning av efterlevnad av regler och rutiner. Rapportering och uppföljning av avvikelser-, tillbud- och olyckor är en viktig del i Trafikverkets säkerhetsstyrning. En av dina uppgifter blir att säkerställa att faktaunderlag om inträffade händelser tas fram i tid och med rätt kvalitet samt delta i analys av inträffade händelser. I det kan ingå kontakt med olika myndigheter och andra externa samarbetsparter. Exempel på andra arbetsuppgifter:

 • Hantera, rapportera och följa upp avvikelser-, tillbud-, olyckor och övriga oönskade händelser i Synergi
 • Utföra periodiska avstämningar av ärenden i Synergi
 • Dialog med olycksplatsansvariga och faktainsamlare
 • Förstärkning av den interna styrningen och kontrollen främst inom trafik- och elsäkerhet, men även inom samhällssäkerhet, arbetsmiljö och byggherreansvar
 • Bidra till en god säkerhetskultur genom att verka för ett systematiskt arbete där krav omhändertas, risker i verksamheten är under kontroll och korrigerande åtgärder genomförs i verksamheten utifrån identifierade risker och brister
 • Delta i berörda säkerhetsforum inom verksamhetsområde Underhåll
 • Stödja distriktet med integrerad och systematisk riskhantering i enlighet med gemensamt arbetssätt
 • Stödja vid rapportering av olyckor - tillbud - avvikelser och övriga oönskade händelser i Synergi

Vi söker dig som

 • har en YH-utbildning inom ett för tjänsten relevant område, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har några års arbetslivserfarenhet från trafiksäkerhetstjänst eller trafiksäkerhetsfrågor
 • har körkort för personbil
 • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
 • har goda kunskaper inom MS Office-paketet
 • har svenskt medborgarskap

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet av Synergi
 • har utbildning eller erfarenhet av riskanalysmetodik
 • har erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor inom bygg- och anläggning
 • har relevant erfarenhet inom bygg- och anläggningsbranschen
 • har erfarenhet av järnvägsteknik
 • har erfarenhet av säkerhetsstyrning för järnväg och väg eller andra stora produktionsanläggningar

Du är initiativtagande, drivande och självständig och ser vad som behöver göras. Du agerar därefter och har god förmåga att planera och strukturera arbetet och uppnå resultat. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. För att lyckas i rollen som säkerhetshandläggare har du också god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Vidare har du god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat.

Trafikverket står inför stora förändringar vad gäller ökad omfattning av digitalisering. Det är därför av största vikt att du har god förståelse och intresse för att arbeta i IT-baserade system.

Intervjuer för tjänsten kommer hållas 24 april i Kristianstad. 

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-10


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp