VALT JOBB

Sektionschef Anläggningsövervakning järnväg Nord


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På Trafikledning jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Nu utvecklar och vässar vi vår organisation till nästa nivå. Vill du vara med och leda förändringsresan?

Trafikledningsområde Nationell ansvarar för ledning och övervakning av trafiken på vägar och järnvägar ur ett nationellt perspektiv. Avdelningen ansvarar även för övervakning och hantering av anläggningar med påverkan på järnvägstrafiken samt eldriftledning för kraftförsörjning för tågdrift.

Enheten Övervakning Nord/Öst på Trafikledningsområde Nationell ansvarar för övervakning och eldriftledning av kontaktlednings-, hjälpkraft- och kraftförsörjningssystemet för tågdrift samt övervakning och hantering av anläggningar med påverkan på järnvägstrafiken. I enhetens leveranser ingår även driftorderhantering för från- och tillkopplingar vid arbeten i anläggningen och styrning och prioritering av avhjälpande underhåll. Enheten består av totalt 3 sektioner och vi söker nu en sektionschef till Anläggningsövervakning järnväg Nord.

Anläggningsövervakningen ansvarar för drift- och övervakning av Trafikverkets anläggningar på nationell nivå inom järnväg samt för initiering, styrning och prioritering av avhjälpande underhåll i våra anläggningar. Som sektionschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar för sektionen. Utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer du upp sektionens arbete så att det bedrivs effektivt, med säkerhetsfokus samt kvalitetssäkrat mot verksamhetsmålen. Rollen innebär att du är första linjens chef och har direkt personalansvar för ca 20 medarbetare. Ditt ledarskap präglas av tron på individens förmåga, och du skapar goda förutsättningar för medarbetarna att fullgöra sina uppdrag.

I rollen kommer du att möta många människor, både interna som externa samarbetspartners. Du kommer att leda en viktig verksamhet som har stor påverkan på järnvägsresenärernas vardag. Till din hjälp har du även Trafikverkets alla interna stödfunktioner.

Vi står inför stora förändringar inom verksamhetsområde Trafikledning både vad gäller arbetssätt, värdegrund och kulturarbete. Som chef driver du tillsammans med medarbetarna förändringar både inom den egna sektionen och tillsammans med övriga berörda verksamheter inom Trafikverket. I vårt ständiga förbättringsarbete bedriver du även en god samverkan med olika intressenter. Du skapar förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. I rollen som chef stödjer och utvecklar du medarbetarna genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap.

Din sektion består av mycket engagerade medarbetare som arbetar treskift, dygnet runt, året runt. Du kommer att arbeta med gruppdynamik, sammanhållning och förändringsarbete i en arbetsgrupp som aldrig har möjlighet att träffas i sin helhet.

Rollen ställer höga krav på ett kund- och resultatorienterat arbetssätt. I samråd med enhetschefen och övriga sektioner leder, styr och utvecklar du sektionens 24/7-verksamhet. Utöver sektionens arbete har du också en viktig uppgift i enhetens ledningsgrupp och företräder enheten och Trafikverket både internt och externt.

Det förekommer resor i tjänsten eftersom Trafikverket är en nationell myndighet.

Vi söker dig som

 • har en universitet- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område, eller annan utbildning ihop med erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
 • har dokumenterad ledarerfarenhet (exempelvis chef, arbetsledare, projektledare etc) inom en större liknande verksamhet.
 • har erfarenhet av att driva förändringsarbete, t.ex. gällande förändrade arbetssätt.
 • har en god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift .
 • är svensk medborgare.

Det är meriterande om du

 • har chefserfarenhet inkluderande budget-, verksamhets- och personalansvar
 • har erfarenhet av att leda personal i operativ verksamhet som bedrivs dygnet runt, året runt
 • har aktuell relevant arbetslivserfarenhet från järnvägsbranschen.

Vi söker dig som person

 • har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren
 • drivs av utveckling och ständiga förbättringar, är öppen för förändringar och ser innovativa lösningar. Du har förmåga att förmedla dina och andras idéer om hur organisationen kan utvecklas
 • drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Du arbetar effektivt och uthålligt för att nå mål och uppmärksammar svårigheter och lösningar.
 • har förmåga att påverka och engagera din omgivning genom att tydliggöra lösningar och möjligheter

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Inbjudan till intervju kommer att ske via mejl någon av de närmaste 2-3 veckorna efter sista ansökningsdag. Tänk därför gärna på att kontrollera din inkorg (och spamfilter) lite extra dessa veckor. Även inbjudan till test kommer att ske via mejl.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. 

Gävle

Trafikverket

Ansök senast 2019-02-28


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp