VALT JOBB

Sektionschef byggarbetsmiljö och el- och trafiksäkerhet


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som sektionschef byggarbetsmiljö och el-och trafiksäkerhet i en framtidsbransch?

Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdet Stora Projekt får du möjlighet att med stort eget ansvar jobba med projekt som har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som beställare, också påverka branschen och utvecklingen för hållbara lösningar och smart infrastruktur. I verksamhetsområdet Stora projekt har vi samlat några av Sveriges största infrastruktursatsningar som till exempel har till syfte att binda samman Sverige, som Norrbotniabanan och Ostlänken.

Avdelning Verksamhetsstyrning har bland annat i uppgift att bidra med kompetens och anpassade arbetssätt till infrastrukturprogrammen för att bidra till säkert och effektivt genomförande. För att möta de ökade kraven inom bland annat säkerhet och ge ett bättre stöd till programmen genomför avdelningen nu en verksamhetsutveckling med syfte att kunna arbeta mer proaktivt. Förutom att ge stöd direkt i respektive program är en viktig uppgift att utveckla Stora projekts övergripande arbete för portföljen vad gäller; säkerhet, ekonomi, riskhantering och kvalité.

Nu söker vi dig som vill arbeta som sektionschef inom byggarbetsmiljö och el-och trafiksäkerhet.

Som sektionschef inom byggarbetsmiljö el- och trafiksäkerhet kommer du tillsammans med säkerhetschefen på enheten säkerställa av vi kan möta och klara krav på byggarbetsmiljö el-och trafiksäkerhet. Sektionen fokuserar på stöd för ett systematiskt arbete kring uppföljning, identifiering av risker, brister samt korrigering av dessa. Fokus i arbetet är att nå målet noll allvarliga arbetsmiljöolyckor. Du har ett helhetsperspektiv för frågorna och arbetar i nära samarbete med dina medarbetare och programmen.

Som sektionschef kommer du att ha personalansvar för 20 specialister och strateger placerade på olika orter i landet med större delen i Göteborg och Stockholm. Medarbetarna arbetar utspritt i alla program som ingår i Stora projekt. Resor ingår i tjänsten.

Vi söker dig som

  • Har minst avslutad gymnasieutbildning inom ett för tjänsten relevant område
  • Har erfarenhet av att ha arbetat i anläggningsbranschen
  • Har erfarenhet av att ha arbetat med byggarbetsmiljöfrågor
  • har erfarenhet av att leda andra genom exempelvis en chefsroll eller som projektledare
  • Har ett strukturerat arbetssätt och ett tydligt fokus på resultat.
  • har B-körkort

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av arbete med el- och eller trafiksäkerhet järnväg
  • har erfarenhet av att leda på distans
  • Har erfarenhet av att ha arbetat i en matrisorganisation

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Intervjuer kommer att ske i Stockholm och Göteborg under v. 23-25.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Stockholm

Trafikverket

Ansök senast 2019-05-20


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp