VALT JOBB

Sektionschef Operativ radio och Mobile Core


Ansök här

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du gör nytta för hela samhället. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, friskvård och flexibla arbetstider. Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation har du stor möjlighet att bidra till samhällets utveckling (eller dylikt, beroende på VO.) Trafikverket etablerar under våren 2013 en ny IT-organisation med centraliserad hantering och styrning av all IT-verksamhet. Omorganisationen genomförs för att effektivisera samt underlätta en successiv konkurrensutsättning av IT-verksamheten samtidigt som Trafikverkets behov av IT ska kunna tillgodoses. I den nya organisationen ingår bland annat tre avdelningar med ansvar för att styra, beställa respektive leverera IT. Den nya organisationen är en central funktion med ett funktionellt ansvar för all IT i Trafikverket. Funktionen kommer att ha cirka 800 medarbetare över hela landet.

Vill du vara med och forma framtidens transportsystem? Vill du vara en del i att skapa ett tillgängligt Sverige till nytta för medborgare och näringsliv? Då ska du läsa extra noga! Trafikverkets IT-organisation har ett helhetsansvar för it och telekom inom Trafikverket, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om. Som medarbetare inom IT-organisationen får du möjlighet att vara med och bidra i en spännande förändring. Digitaliseringen ställer allt större krav på Trafikverket och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Som pålitlig, engagerad och modig medarbetare får du möjlighet att delta och bidra i den fantastiska digitaliseringsresa som pågår.

Enheten Radio och Telefoni ingår i avdelningen IKT Telekominfrastruktur. Enheten består av 3 sektioner; Operativ radio och Operativ telefoni samt en ny sektion Mobile Core som är under utformning. Enheten består av ca 40 medarbetare.

Nu söker vi två sektionschefer, en till Operativ radio och en till vår nya sektion Mobile Core!

Som sektionschef är du första linjens chef och din huvuduppgift att leda, samordna och utveckla sektionen. Sektionen Operativ radio ansvarar för löpande drift, förvaltning och livscykelhantering av GSM-R systemet (Radionätet) samt Trafikverkets tunnelradioanläggningar. Även avtalshantering avseende samutnyttjande av fysisk infrastruktur för radioanläggningar ingår i uppdraget. Sektionen Mobile Core ansvarar för löpande drift, förvaltning och livscykelhantering av GSM-R systemet (centrala system för CS/PS) och Trafikverkets Telematik lösning (EPC) som är under implementering. Driftansvaret för båda sektionerna gäller dygnet runt, året om och för att upprätthålla leveransen finns beredskapsgrupper. 

Som sektionschef har du personal-, leverans-, budget- och resultatansvar för sektionen och du ansvarar för att din verksamhet når de mål som ställs på din sektion. Du ingår i enhetens ledningsgrupp där du aktivt bidrar till utveckling av enhetens verksamhet. Ditt ledarskap präglas av tron på individens förmåga och kompetens och ditt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att fullgöra sina uppdrag. Du bidrar till att skapa en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. I rollen som chef stödjer och utvecklar du medarbetarna genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap. Du skapar goda förutsättningar för dina medarbetare att prestera genom att utmana, inspirera, engagera, återkoppla och skapa delaktighet.

På respektive sektion arbetar ca 15 medarbetare som är placerade på orterna Örebro, Stockholm, Gävle och Borlänge. Som sektionschef är du kommunikativ och har förmåga att skapa närhet i en geografiskt spridd organisation. Resor ingår i tjänsterna.

Vi söker dig som:

  • Har universitets- eller högskoleexamen inom IT/Telekom om minst 180 hp (120 p) alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • Har flerårig erfarenhet av en ledande roll
  • Har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska
  • Har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska
  • Har B-körkort

Det är meriterande om du:

  • Har erfarenhet av att ha arbetat med leverantörer/beställare/avtal
  • Har erfarenhet av budgetarbete
  • Har erfarenhet av teknikområdet telekom
  • Har erfarenhet av förändringsledarskap

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Intervjuer kommer att ske i Borlänge under v. 23-24.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2019-05-24


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp