VALT JOBB

Sektionschef Trosa/Södertälje i projekt Ostlänken


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som Sektionschef Trosa/Södertälje i projektet Ostlänken i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Vi söker dig som vill jobba i projekt Ostlänken som är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Projektets prognos är 54 miljarder i 2016 års prisnivå och planskedet beräknas kosta cirka 1,9 miljarder.
http://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken 

Tjänsten som sektionschef i projekt Ostlänkens delsträcka/enhet Södertälje/Trosa är en utmanande chefsroll i Sveriges största infrastrukturprojekt. I rollen deltar du i enhetens ledningsarbete och är chef för ett 20-tal projektledare och projektingenjörer. Det innebär att du har personalansvar och ansvarar för rekrytering, kompetens- och verksamhetsutveckling för dina medarbetare. Du rapporterar till chefen för produktionsenheten Södertälje/Trosa.  

Du ansvarar för kort- och långsiktig planering och bemanning av enhetens projekt i samråd med huvudprojektledare och produktionsenhetschef. Du arbetar med introduktion av nya medarbetare, kompetensutveckling, utvecklingssamtal och lönesättning.

Tyngdpunkten i rollen kommer de närmaste åren ligga i att bygga upp helt ett nytt projektkontor och du kommer att spela en viktig roll i arbetet att skapa en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare.

Arbetet innebär många kontakter inom projekt Ostlänken och med andra organisationer inom och utanför Trafikverket.

Vi söker dig som

  • har relevant högskoleexamen (180 HP)
  • har flera års erfarenhet som chef över projektledare eller i en projektorganisation, alternativt som konsultchef
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet från chefskap i bygg- eller anläggningsbranschen, gärna väg eller järnvägsprojekt
  • har erfarenhet av stora projekt

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Intervjuer kommer att hållas 15, 18-20 februari i Solna.

Du kommer inledningsvis vara placerad i Stockholm/Solna, men i samband med att projektet inom några år går in i byggfasen kommer kontoret och din placeringsort flyttas till Trosa/Södertälje.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Eftersom rekryterande chef Anders Sköld är på resande fot under annonseringsperioden besvaras frågor om tjänsten på mail: anders.skold@trafikverket.se.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2019-01-28


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp