VALT JOBB

Operativ Personalledare, timanställning


Ansök här

Operativ Personalledare, timanställning

Om arbetsplatsen

SJ Trafikledning är tillgänglig 24 timmar om dygnet för att säkerställa att kunden kommer fram till sin slutdestination och att SJ säkrar ett gott kundomhändertagande i alla lägen. Trafikledningen har ansvar för att tillse att personal och kund får tillgång till relevant och uppdaterad trafikinformation samt att vi säkrar effektiv resursstyrning av bana, fordon och personal.

Arbetsuppgifter och ansvarsområde

Som Operativ Personalledare är ditt ansvar att arbetsleda personalen ombord SJs tåg. I rollen samarbetar du även med andra enheter inom SJ såsom; övriga funktioner på SJ Trafikledning, Gruppchefer och Personalplanerare.

Tjänsten innebär att du:

 • Operativt planerar och säkerställer korrekt bemanning ombord på tågen och anpassar personalens arbetstidsmått.
 • Genom telefonkontakt styra och leda personalen ombord med jour respektive reservtjänstgöring
 • Vid händelser där personalen inte kan fortsätta sin tjänstgöring, ansvarar du för att personalen blir omhändertagen enligt gällande rutiner.
 • Ansvarar för att uppdatera RPS (Planeringssystemet) vid ändringar i personalens tjänstgöring.
 • Arbetar för att täcka personalvakanser som uppstår till följd av sjukskrivningar eller trafikstörningar

Utbildning

 • Treårigt gymnasium eller motsvarande
 • Meriterande med relevant högskole- och/eller universitetsutbildning

Erfarenhet

 • Meriterande om du har arbetat med tillämpning av arbetstidsregler och kollektivavtalsfrågor
 • Erfarenhet av personalplanering eller liknande arbetsuppgifter är också meriterande
 • Meriterande att ha arbetat inom SJs produktion eller i liknande operativa ledningsfunktioner

Personlig kompetens

 • Trivas med att arbeta i en miljö där förutsättningarna förändras och påverkas av yttre omständigheter
 • Vara bekväm i att verkställa snabba beslut oberoende arbetsbelastning
 • Stimuleras av att vara delaktig i att utveckla och effektivisera arbetsverktyg, rutiner, processer för att nå verksamhetens mål
 • Trivas med att ha en bred kontaktyta inom Trafikledningen, såväl som med andra enheter inom SJ
 • Ha en analytisk förmåga för att tidigt kunna bedöma var personalbrist kan uppkomma
 • Förmåga att växla mellan operativa arbetsuppgifter till mer administrativa; såsom t.ex. avvikelserapportering och upprättande av checklistor
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • God datorvana

Övrigt

Tjänsten är en timanställning med start december 2019. Arbetet är förenat med skiftgång måndag – söndag där även nattarbete förekommer.

Vid påbörjan av din anställning måste du gå vår interna utbildning på ca 8 veckor. Utbildningen sker varierat mellan kontorstid, såväl som förenat med skiftgång. Fullständig närvaro är obligatorisk

Urval sker löpande

SJ vet att mångfald ger fler perspektiv och ökar SJs konkurrenskraft. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrunder som vill vara med och bidra till ett inkluderande arbetsklimat. SJ för människor närmare varandra, varje dag. SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,9 miljarder SEK och har 4 600 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 140 000 personer att resa med någon av SJs 1 200 avgångar från 288 stationer.

Kontakt:

Martin Kjellgren, Funktionschef Trafikledning Göteborg

010-751 5069

Göteborg

SJ AB

Ansök senast 2019-11-16


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp