VALT JOBB

Produktionsledare


Ansök här

Produktionsledare till Depå Syd med placering i Malmö

Kort om affärsområdet

Division Fordon ansvarar för fordonsflottans livscykel och ska säkerställa att i rätt tid leverera hela, rena och säkra tåg. Division Fordon ska utveckla och upprätthålla SJ fordonspark, säkerställa rätt fordonskvalitet, en effektiv underhållsproduktion genom god planering samt balansering av underhållsbehov och kapacitet. Allt detta i samarbete med underhållsleverantörer.

Om tjänsten

Produktionsledaren ska via sitt personalansvar säkerställa att medarbetaren har förutsättningar för att göra sitt jobb och uppnå verksamhetsmålen genom att agera med ett värdegrundat ledarskap och enligt SJ ledarprinciper. Som ledare ska du vara en förebild för andra, bidra till hela företagets utveckling och skapa resultat inom det egna ansvarsområdet genom att tillvarata och utveckla potentialen hos medarbetare och teamet. Produktionsledare i depå har utpekade ansvarsområden/processer där de har huvudansvar för ständiga förbättringar och resultatansvar.       

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Säkerställa att SJs policy, lagar och kollektivavtal efterlevs
 • Tillse att vi har en god och säker arbetsmiljö
 • Utveckla och dokumentera depåprocesserna
 • Säkra att medarbetarna har kännedom och kunskap om nya och uppdaterade instruktioner
 • Driva arbetet med ständiga förbättringar genom att involvera medarbetarna
 • Leda reaktivt och proaktivt förbättringsarbete
 • Följa upp och kontinuerligt ge återkoppling på medarbetarnas beteende och arbetskvalitet
 • Rehabiliteringsansvar för medarbetarna
 • Arbeta aktivt utifrån ett affärsmässigt perspektiv med kunden i fokus
 • Ha kännedom om och efterleva SJs uppförandekod

Erfarenheter/krav

 • Treårigt gymnasium eller motsvarande
 • Minst 5 års arbetslivserfarenhet
 • Goda ledarerfarenheter
 • Erfarenhet från produktionsrelaterad verksamhet
 • Erfarenhet av personalansvar från större organisationer är meriterande

Personliga egenskaper

 • Social kompetens med förmåga att kunna hantera många kontaktytor samtidigt
 • Förmåga att motivera och entusiasmera sina medarbetare
 • Förmåga att fatta beslut samt drivkraften att genomföra dem
 • Inneha ett strategiskt tänkande och förstå konsekvensen av tagna beslut
 • Vara organiserad och noggrann med förmåga att dokumentera och vidareutveckla processer
 • Förmåga att se helheten
 • Vara ansvarstagande
 • Inneha personlig mognad och integritet
 • Vara kommunikativ och lyhörd
 • Kunna agera utifrån SJs värderingar och ledarprinciper

Övrigt

Anställningen startar enligt överenskommelse.

Ansökan

Urval sker löpande. Din ansökan ska innehålla personligt brev och CV. Vi ser fram emot din ansökan.

SJ vet att mångfald ger fler perspektiv och ökar SJs konkurrenskraft. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrunder som vill vara med och bidra till ett inkluderande arbetsklimat. SJ för människor närmare varandra, varje dag. SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,9 miljarder SEK och har 4 600 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 140 000 personer att resa med någon av SJs 1 200 avgångar från 288 stationer.

Kontakt:

Peter Alkroth, Platschef

010-750 6090

Malmö

SJ AB

Ansök senast 2020-01-15


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp