VALT JOBB

Trafiksäkerhetsspecialist Fordonssäkerhet


Ansök här

Trafiksäkerhetsspecialist Fordonssäkerhet

Stab Trafiksäkerhets uppdrag och roll

Stab Trafiksäkerhet ansvarar för system, kunskap och metoder för att bedriva ett långsiktigt trafiksä­ker­hetsarbete så att SJ ständigt har en hög trafiksäkerhetsnivå i verksamheten. I det ingår att upp­rätthålla SJs tillstånd för att vara järnvägsföretag i Sverige, Norge och Danmark liksom myndighets­godkännanden av fordon m.m. En verksamhet som blir mer och mer internationellt inriktad genom att tillstånd och godkännanden kommer att hanteras via Europeiska järnvägsbyrån.

Staben ansvarar för SJ:s säkerhetsstyrnings­system och trafik­säkerhetsbestämmelser, hantering av olyckor och tillbud, revisioner internt och av leve­ran­törer, riskhantering och granskning/uppföljning av trafiksäkerheten i verksamheten, inte minst inom fordonsområdet. Samverkan med andra enheter och expertstöd till fordonsteam, trafiksäkerhetssamordnare och olycksutredare är en viktig del av stabens uppgifter. Certifiering av SJ som underhållsansvarig enhet, ECM, är en tillkommande uppgift de när­maste åren.

Arbetsuppgifter och ansvar

Du kommer att tillsammans med ett par kollegor arbeta inom fordonssäkerhets­området, med inriktning på tekniska trafiksäker­hets­frågor, uppföljning av systemfel och allvarliga fordonshändelser samt granskning av trafiksäkerhetsar­betet hos våra under­hålls­leverantö­rer. Du blir en nyckelspelare i arbetet med certifiering av SJ som underhållsans­va­rig enhet, ECM.

Utifrån din bakgrund och erfarenhet kommer du att vara stabens kontaktperson för ett eller flera for­dons­littera och specialområden inom teknisk trafiksäkerhet, där det också pågår många utveck­lingsinitiativ inom och utom SJ. Du leder eller deltar i revisioner, riskbedömningar och olycksutred­ningar.

Staben har ett brett spektrum av arbetsuppgifter varför även andra områden inom stabens ansvars­område kan bli aktuella beroende på din bakgrund och erfarenhet. Du arbetar självständigt men i god samverkan med dina kollegor och tar ett stort eget ansvar för framdrift och leverans. Det kan efter överenskommelse bli aktuellt med beredskapstjänstgöring var 5-6:e vecka enligt schema.

Vi ser dig som en förmåga för framtiden som gillar långsiktiga engagemang.

Tillträde snarast. För externa sökande kan 6 månaders provanställning bli aktuell.

Kvalifikationer och erfarenheter

 • Treårigt tekniskt gymnasium samt eftergymnasial utbildning eller annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig vad gäller tekniska, analytiska och administrativa kunskaper
 • Ha arbetat som fordonsingenjör, fordonstekniker eller instruktionsförare (motsv.) med inriktning mot fordonsteknik
 • Goda kunskaper om spårfordonsteknik och underhåll
 • Goda kunskaper om säkerhetslagstiftningen inom järnvägsområdet
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Meriterande särskild kompetens och erfarenhet

 • Minst fem års arbetslivserfarenhet inom relevanta områden
 • Erfarenhet av att leda riskbedömningar, revisioner och utredningar
 • Ha arbetat med administrativt trafiksäkerhets- eller kvalitetsarbete
 • Erfarenheter och kunskaper inom järnvägens elsäkerhetsfrågor

Personliga egenskaper

 • Utåtriktad, flexibel och initiativrik med god förmåga till samarbete och goda relationer
 • Självgående, strukturerad och noggrann med hög stresströskel och integritet
 • Lösningsfokuserad med förmåga att prioritera det väsentliga och vara effektiv
 • Analytisk med god pedagogisk förmåga
 • Bekväm med att arbeta dels självständigt, dels i samarbeten och grupper
 • Förmåga att överblicka helheten och se till verksamheten i stort – ha systemsyn

Kontakt:

Peter Sjöquist, Chef Trafiksäkerhet

010-751 59 74

Lars Cardell, vik. Chef Trafiksäkerhet

010-751 76 04

Erik Franklin, HR Verksamhetspartner

010-751 55 51

Stockholm

SJ AB

Ansök senast 2020-08-31


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp