VALT JOBB

Sommarjobb som handläggare skadeärenden, kundtjänst


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du sommarjobba i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter som bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige.

Trafikverket har till uppgift att utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt. I nära dialog med regioner och kommuner ska vi svara för en samlad, långsiktig infrastrukturplanering för samtliga trafikslag. Vi har också ansvar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Därtill ansvar vi för att infrastrukturen utnyttjas effektivt och främjar säkra och miljöanpassade transporter.

Våra medarbetare kortar dagligen avstånden mellan människor och företag. Mellan stad och land. Mellan generationer och landsändar. Vill du också vara med och göra Sverige närmare? Tillsammans är vi en mix av spännande bakgrunder, kunskaper och erfarenhet. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Det bidrar till samhällsnytta och utvecklingsvägar för dig!

Att sommarjobba som handläggare skadeärenden på Trafikverket kan innebära att exempelvis behandla inkomna skadeanmälningar på skador som rör Trafikverkets väg- och järnvägsanläggningar och utredningar av skadeståndsanspråk inför den juridiska bedömningen.

Observera att sommarjobbet kan komma att innebära andra arbetsuppgifter än ovannämnda beroende på vilka behov som dyker upp under sommaren.

 

 

Vi söker dig som:

  • har en pågående eller nyligen avslutad (högst 1 år) högskoleutbildning/universitetsutbildning inom juridik.

Kontaktpersoner:

  • Anna Jernberg, Rekryteringshandläggare, anna.jernberg@trafikverket.se
  • Enikö Szilagyine Reszler, Rekryteringshandläggare, eniko.szilagyine-reszler@trafikverket.se

 

OBS: Vi tillämpar ramavtal och undanber oss annonsförsäljare vänligt men bestämt.

  • Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. Observera att denna tjänst kan komma att tillsättas tidigare än angivet sista ansökningsdatum, varpå annonsen kommer att avpubliceras och försvinna från webbsidan. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan! 
  • De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 
  • Trafikverket kan komma att ha behov av det här sommarjobbet på fler orter än vad som framgår i annonsen. Möjliga placeringsorter kan därför komma att utökas under annonseringsperioden varpå annonsen uppdateras. Det är därför viktigt att du anger samtliga orter som du kan tänka dig att arbeta på när du besvarar ansökningsfrågorna. 

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Stockholm

Trafikverket

Ansök senast 2019-04-01


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp