VALT JOBB

Specialist digital projekthantering Kristianstad


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som specialist digital projekthantering i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområde Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Inom digital projekthantering hanteras strukturerad och sökbar information, tydliga arbetssätt samt kvalitetssäkring av data och handlingar. Digital projekthantering följer hela processen från planering till avslut och överlämning till förvaltning.

Byggnadsinformationsmodeller (BIM) ingår i den digitala projekthanteringen och är en definierad informationsmängd som visualiserar anläggningen. Arbetet innefattar effektiv informationshantering av en projekterad anläggning, byggprocessen och förvaltning av anläggningen.

Digital projekthantering innefattar utredningar och analyser utifrån projektet och på övergripande trafikverksnivå. Man arbetar med erfarenhet- och omvärldsbevakning för att ge det bästa stödet till varje projekt och dess projektledning.

Du kommer att arbeta som stöd till våra stora projekt. Du säkerställer att information från konsulter och entreprenörer levereras så att de passar Trafikverkets olika förvaltningssystem och att informationen är möjlig att återanvända. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att samordna den digitala informationshanteringen.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Trafikverkets och projektens kontaktperson inom digital projekthantering
 • Sammanhållande gällande införande, driftsättning och underhållning av våra digitala system, exempelvis vår projektportal (SharePoint) och PDB/ProjectWise
 • Säkerställa att projekten har hög kvalitet på informationshanteringen
 • Sakkunnig samt sammanhållande gällande arbetssätt, informationsinsamling, informationsdelning och informationsåtkomst och säker informationshantering samt att tillse att detta följs
 • Framtagande av förfrågningsunderlag gällande krav på leveranser inom digital projekthantering
 • Medverka i utvecklingen av ett nationellt arbetssätt inom våra Stora projekt

Vi söker dig som

 • har civilingenjörs- eller högskoleexamen, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har några års erfarenhet av att arbeta med digital projekthantering/dokumenthanteringssystem
 • har god kunskap om projektering i stora infrastrukturprojekt som omfattar flera skeden (planering, byggande, relationshandlingar och avslut)
 • har erfarenhet av att arbeta med behörigheter, flöden, metadata, CAD, BIM och dokumenthanteringssystem
 • har erfarenhet av att arbeta i programmiljöer såsom IDA/ProjectWise, SharePoint
 • har svenskt medborgarskap

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet av att arbeta med infrastrukturprojekt inom järnväg
 • har erfarenhet och kunskap i konsult- och entreprenadjuridik
 • har erfarenhet och kunskaper om CAD-metodik/BIM i projekteringssammanhang
 • har erfarenhet av att arbeta med kravhantering och uppföljning av dessa

Vi söker dig som har god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt och har enkelt för att anpassa dig till nya omständigheter och situationer. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren och kan också uttrycka dig väl på svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt. Du har förmåga att arbeta konstruktivt och behålla ditt lugn även i stressade situationer.

Du drivs av utveckling och ständiga förbättringar, är öppen för förändringar och ser innovativa lösningar. Du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter och har förmåga att förmedla dina och andras idéer om hur organisationen kan utvecklas.

Intervjuerna för tjänsten kommer hållas 11 april i Kristianstad. 

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-10


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp