VALT JOBB

Specialist geoteknik


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som Specialist geoteknik i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Att arbeta som Specialist geoteknik innebär att du är rådgivare och stöd i Trafikverkets investeringsprojekt. Du jobbar i nära samarbete med ett team av specialister från övriga teknikområden inom bl.a. anläggning, miljö och fastighet. Du medverkar t.ex. vid styrning, utredningar, granskningar, ledning av projekterande konsulter och entreprenader i projekteringsfasen. Du är med i framtagandet av förfrågningsunderlag för entreprenader och bidrar med stöd och kvalitetssäkring till byggledningen under byggtiden.

Du kommer att jobba i ett nätverk med ett 40-tal geoteknikspecialister inom Trafikverket nationellt, vilket tillsammans med intressanta, komplexa uppdrag borgar för en god personlig kompetensutveckling. I din roll agerar du rådgivare i tekniska frågor och är kunskapsbärare inom ditt specialistområde. Du stöttar projekten genom din teoretiska kunskap och med din egen yrkeserfarenhet och omsätter detta till en praktisk lösning för projektet. Du deltar i projektets alla skeden från förstudie via projektering och byggskede till förvaltning. I arbetet som specialist på Stora projekt kommer du att arbeta med såväl stöd till projekten som utveckling och styrning inom ämnesområdet geoteknik. I dina arbetsuppgifter ingår även att för ett stort projekt samordna de geotekniska frågorna för hela projektet.

Anställning på Stora Projekt innebär att du kan jobba mot flera olika projekt, företrädesvis Västlänken tågtunnel under Göteborg, höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm-Lund men även mellan Göteborg-Borås.Du kan läsa mer om våra projekt på Trafikverkets hemsida på internet http://www.trafikverket.se/.

Vi söker dig som

 • är civilingenjör från Väg-och vattenbyggnad eller Samhällsbyggnad med inriktning mot geoteknik/anläggningsteknik, alternativt har annan utbildning eller erfarenhet som kan bedömas som likvärdig
 • har några års erfarenhet av kvalificerade arbetsuppgifter inom området geoteknik och har deltagit i väg-, järnvägs- eller andra infrastrukturprojekt
 • har svenskt medborgarskap
 • har körkort för personbil
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet från planering och byggande av väg och järnväg
 • har erfarenhet från konsult- och entreprenadrollen
 • har erfarenhet/kunskap inom konsult- och entreprenadjuridik

Du som person

 • drivs av utveckling och ständiga förbättringar, är öppen för förändringar och ser innovativa lösningar. Du har förmåga att förmedla dina och andras idéer om hur organisationen kan utvecklas
 • har enkelt för att anpassa dig till nya omständigheter och situationer. Du har förmåga att arbeta konstruktivt och behålla ditt lugn även i stressade situationer
 • har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat
 • är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter

Placeringsort: Göteborg

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2019-01-21


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp