VALT JOBB

Specialist Informationsförsörjning


Ansök här

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Vill du arbeta som specialist inom informationsförsörjning i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla

Vi söker en specialist inom informationsförsörjning som ska medverka i utvecklingen av Trafikverkets tillhandahållande av geografisk väg- och järnvägsdata. Vårt tjänstebaserade tillhandahållande behöver fortsätta utvecklas för att tillgodose nya användarbehov. EU-direktiv, myndighetssamverkan för byggande av nationell infrastruktur för datautbyte samt digitalisering av transportsystem och samhället i övrigt ställer nya krav som vi behöver leva upp till.

Du fångar användarbehov, bevakar utveckling och standardisering inom ITS- och geodataområdet för att kunna säkerställa att vi tillgängliggör efterfrågade data om Sveriges vägar och järnvägar på ett effektivt och säkert sätt. Du driver och medverkar i förvaltningsaktiviteter och projekt för att utveckla befintliga och nya tekniska tjänster (API:er). I arbetsuppgifterna ingår även att representera Trafikverket i nationella och internationella forum.

Vi söker dig som

  • har universitets- eller högskoleutbildning om minst 240 hp med teknisk eller IT-inriktning, exempelvis systemvetenskap eller annan inriktning innehållande IT och/eller GIS. Alternativt har du annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flerårig relevant yrkeserfarenhet
  • har praktisk erfarenhet av datahantering med GIS-verktyg samt tjänstebaserat tillhandahållande av geografisk information
  • har erfarenhet av projektledning

Det är meriterande om

  • du har medverkat i nationella eller internationella projekt eller forum för datautbyte
  • du har jobbat med data/informationsmodellering av geografisk information
  • du har kunskap om standarder inom geodataområdet (OGC och SIS/ISO)
  • du har erfarenhet av kravhantering och behovsanalys

Som person har du mycket god förmåga att kommunicera och upprätthålla bra dialog med interna och externa intressenter, även internationellt. Då du skall kunna föreslå och rekommendera lösningar bör du ha god analytisk och kreativ förmåga. Du är van vid självständigt arbete och driver gärna förändringsarbete.

Placeringsort: Borlänge, Solna, Göteborg eller Kristianstad

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2019-01-28


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp