VALT JOBB

Specialist - Informationshantering


Ansök här

Vill du arbeta som Specialist - Informationshantering i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Den centrala funktionen Ekonomi och styrning har ett övergripande ansvar för ledningen och styrningen av Trafikverket. Här ingår bland annat planering och uppföljning av verksamheten, finansieringsfrågor, koncerngemensam redovisning, bokslut och fakturahantering. Vi ska säkerställa att Trafikverket har effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning samt god intern styrning och kontroll. Vi försörjer även Trafikverket med mark och lokaler samt ansvarar för att förvalta Trafikverkets byggnader, mark och perronger.

Enheten Informationshantering arbetar med Trafikverkets centrala ramverk för verksamhetsinformation. Vi som arbetar på enheten är Trafikverkets experter inom området. För oss är det självklart att digitala lösningar kommer i första hand när vi förvaltar, utbildar och arbetar med ständiga förbättringar. Vårt framgångskoncept är att kombinera verksamhetskunskap med expertkunskap inom vårt ansvarsområde. På så sätt lyckas vi leverera digitala tjänster med största möjliga nytta till vår verksamhet och våra kunder. Idag förvaltar och utvecklar vi t.ex. e-arkiv, Trafikverkets digitala utskicksfunktion (Mina meddelanden) och e-signering.

I Trafikverket arbetar vi enligt förvaltningsmodellen PM3 och du kommer ingå i vårt förvaltningsobjekt Hantera information. Här arbetar vi med styrningsfrågorna kring informationshanteringen i Trafikverket på koncernnivå. Som specialist informationshantering är du med och driver förvaltning och utvecklingsarbeten inom området utifrån ett koncernperspektiv. Exempel på utvecklingsområden är informationshantering utan dokument, redovisning av information i processer samt att stärka kompetensen i Trafikverket generellt inom informationshanteringsområdet. Du ska utifrån tillgänglighetskrav och säkerhetsaspekter arbeta med utvecklingen av ovanstående områden utifrån ett helhetsperspektiv och i enlighet med de krav som ställs på myndigheter. Som specialist ingår det att implementera gemensamma arbetssätt i myndigheten och följa upp hur det fungerar för att säkerställa att de är ändamålsenliga.

Hos oss befinner du dig i en miljö som är i ständig förändring och därmed också under utveckling. Du ingår i vårt team med specialister inom informationshanteringsområdet där du förväntas bidra med dina kunskaper och erfarenheter för att utveckla oss mot en modern och effektiv myndighet.

Dina huvudarbetsuppgifter är att arbeta med övergripande informationsstyrning, i linje med Trafikverkets digitalisering, inbegripande framtagning och implementering av arbetssätt, regelverk, metadata, sök och klassificering av information samt uppföljning. Ditt ansvarsområde kommer vara klassificering, metadata och sök och här förväntas du ansvara för att driva utvecklingen framåt inom området. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att skriva rutiner och regelverk, ta fram utbildningsmaterial samt delta i aktuella projekt.

Vi söker dig som

  • har 160hp arkiv- och informationsvetenskap eller bibliotek- och informationsvetenskap alt. annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdigt.
  • har utbildning i informationsarkitektur och/eller verksamhetsarkitektur
  • har flerårig erfarenhet av arbete med liknande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet eller annan verksamhet som vi bedömer som likvärdig
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av informations- och/eller verksamhetsarkitekturarbete
  • har erfarenhet av digitalisering ur ett informationsstyrningsperspektiv

Som person är du

  • en lyhörd och serviceinriktad problemlösare med engagemang och driv. Vi ser att du kan samarbeta och kommunicera med både interna och externa kontakter samt att du kan nå resultat genom självständigt arbete.

Placeringsort: Borlänge alt. Göteborg

Intervjuort: Borlänge alt. Göteborg

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Borlänge

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-04


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp