VALT JOBB

Strategisk planerare


Ansök här

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Vill du arbeta som Strategisk planerare - Stockholmsregionens transportsystem/inriktning järnväg i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Enheten Strategisk Samhällsplanering inom avdelningen Region Stockholm arbetar med att analysera tillstånd och brister utifrån målen för regionens transportsystem samt ta fram strategier mot ett långsiktigt hållbart och effektivt transportsystem. Vidare lämnar enheten underlag för upprättande av nationell plan och regionala planer. Enheten deltar också i andra aktörers planering, i särskilda regeringsuppdrag eller lämnar underlag för storstadsförhandlingar.

Vi söker nu en regional strategisk planerare som kan verka som kvalificerad handläggare eller som samordnande processledare. Tjänsten kan inriktas såväl mot transport­systemet som helhet, som mot särskilda frågeställningar inom järnvägssystemet. Du kommer att arbeta i team tillsammans med väl motiverade kollegor med olika kompetens. I rollen kan ingå att företräda Trafikverket externt gentemot andra organisationer och media. Arbetsuppgifterna varierar men omfattar bl.a. att:

 • ta fram beslutsunderlag för den nationella och regionala långsiktiga planeringen
 • stå för bedömningar inom samhällsekonomi och göra andra strategiska avvägningar
 • föra dialog med regionala aktörer om den transportpolitiska inriktningen och strategiska planer
 • genomföra utredningar och sammanställa redovisningar med anledning av t.ex. regeringsuppdrag
 • bedriva kartläggningar av tillstånd och brist, inom t.ex. järnvägsområdet, samt ta fram prioriteringsgrunder

Vi söker dig som:

 • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 240 hp med inriktning mot samhällsplanering, statistisk analys, nationalekonomi och statskunskap eller har annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har flerårig erfarenhet:
  • från strategiskt planeringsarbete och/eller myndighetsarbete med anknytning till Storstockholm.
  • av arbete med transportsystemets effekter och samhällsekonomisk analys
  • av att bygga samverkan med andra planerade aktörer.

Det är meriterande om du:

 • har erfarenhet från arbete med strategiska järnvägsfrågor
 • har god kunskap om Storstockholms transportsystem
 • har erfarenhet av att göra upphandlingar och handleda konsulter
 • har erfarenhet av att företräda en organisation i media
 • är duktig skribent med god språkbehandling på svenska.

Vi söker dig som drivs av att leverera resultat inom strategisk verksamhet och har en förmåga att självständigt prioritera i stora informationsflöden. Vid behov når du framgångsrikt resultaten genom samarbete och samverkan. Du har god problem­lösnings­förmåga som innebär att du tar dig an komplexa frågeställningar och utvecklar vinnande lösningar utifrån ett helhetsperspektiv. Då tjänsten innebär många externa och interna kontakter söker vi dig som är bra på att skapa förtroendefulla relationer i såväl nya som befintliga nätverk.

Intervjuer kommer att hållas på Trafikverkets kontor i Solna strand den 2 april samt den 5 april.

Tester kommer att ingå som en del i rekryteringsprocessen.

 

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-24


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp