VALT JOBB

Examensarbete/master thesis: Innovation och Teknik, Strukton Rail


Ansök här

Student med intresse för Innovation och Teknik sökes!
Student with an interest in Innovation and Technology wanted!

Studerar du på högre nivå och är intresserad av att skriva ditt examensarbete inom en spännande bransch under stora förändringar? Varmt välkommen till Strukton Rail! 

När du skriver examensarbete på Strukton Rail får du möjlighet att använda dina teoretiska kunskaper i praktiken. Du kommer till en riktigt bra arbetsplats i förvandling, där du får chans att bidra till innovativa och hållbara lösningar! Examensarbetet ger oss ett utmärkt tillfälle att få lära känna dig och utvecklas tillsammans med dig.

Vi erbjuder
De stora utmaningarna som järnvägsbranschen står inför kräver nytänkare inom en bredd av ämnesområden. Hos oss får du möjlighet att ta stegen som driver dig själv och vår utveckling framåt. Du blir
delaktig i ett företag där vi inte bara arbetar på spår utan även med RÄLS: Respekt, Ärlighet, Lita på, Säkerhet. Vår värdegrund som vi eftersträvar i allt vi tar oss an. Som student får du bl.a.:

 • ta del av förändringarna inom vår bransch och bli del av vår innovationsresa.
 • bidra till innovativa och hållbara lösningar som utvecklar vår verksamhet.
 • en engagerad handledare med specialistkompetens inom ditt valda studieområde.
 • ett lärorikt och utmanande uppdrag som ger en djupare färdighet inom det aktuella ämnet.
 • ett stort nätverk av kollegor.
 • relevant erfarenhet från ett professionellt företag med gott renommé.

Vi erbjuder examensarbeten inom följande ämnen:

 • Implementering av asset management inom järnvägsunderhåll.
 • Analysmodeller för digitaliserat järnvägsunderhåll.
 • Digitalisering av processer inom järnvägsunderhåll.
 • Life cycle management av spårväxlar.

Arbetet kan skrivas på svenska eller engelska. Vi ser att du sitter på något av våra kontor för att komma nära verksamheten, helst i Stockholm eller Västerås.

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta: Affärsrelationschef Stephan Winkler, Stephan.winkler@strukton.se, tel: 0730-603310

 Urval sker löpande så passa på och sök examensarbete hos oss idag!
Vi ser fram emot din ansökan!

--------------------------------------------

When writing a master thesis at Strukton Rail, you will be able to test your theoretical knowledge on real life challenges. You will come to a modern workplace in transition, where you have the chance to contribute to innovative and sustainable solutions. This theses gives us a great opportunity to get to know you and to develop further together with you. Welcome to Strukton Rail!

We offer you:
The major challenges currently facing the rail industry require innovative thinkers in a wide range of subjects. With us you will have the opportunity to take the steps that drive yourself and our progress forward. You will have the opportunity to:

 • take part in the changes within our industry and become part of our journey towards innovation.
 • contribute to innovative and sustainable solutions that develop our business.
 • recive a dedicated tutor with competence in your chosen study area.
 • have an educational and challenging assignment that gives you deeper skills in the current subject.
 • be part of a large network of competent colleagues.
 • have a relevant experience from a professional company with good reputation.

We offer the following subjects for a master thesis:

 • Implementation of asset management in railway maintenance.
 • Analysis modelling for digitized railway maintenance.
 • Digitizing processes in railway maintenance.
 • Life cycle management of railway switches.

The thesis can be written is Swedish or English, and we prefer that you are located at one of our offices to get close to the business, in Stockholm or Västerås.

If you have questions or concerns feel free to contact: Head of engineering Stephan Winkler, Stephan.winkler@strukton.se, tel: 0730-603310.

Selection is ongoing, so take the opportunity to apply today!
We look forward to receiving your application!

 

 

Stockholm eller/or Västerås

Strukton

Ansök senast 2019-12-31T23:59:59


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp